Tulorekisterin varmenne

Organisaatio, joka käyttää tulorekisterin teknistä rajapintaa, tarvitsee tulorekisterin varmennepalvelun myöntämän varmenteen. Teknisellä rajapinnalla tarkoitetaan eri tietojärjestelmien, esimerkiksi palkkahallinnon ohjelmiston ja tulorekisterin välille rakennettavaa integraatiota.

Varmenteella tunnistetaan organisaatio, joka ilmoittaa tulotietoja tai käyttää tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja. Lisäksi varmenteella varmistetaan aineiston muuttumattomuus. Varmenteet myönnetään käyttötarkoituksen mukaan. Palkkatietojen Web Service -kanavaan myönnettyä varmennetta voidaan käyttää myös muissa Verohallinnon palveluissa.

Teknisen rajapinnan käyttöönotto on kolmivaiheinen.

  1. Organisaation nimetty edustaja tekee tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi. 
  2. Organisaation nimetty edustaja tilaa varmenteen tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.
  3. Varmennetilauksella ilmoitettu varmenteen tekninen yhteyshenkilö noutaa varmenteen Varmennepalvelun rajapinnasta.

Varmenne on voimassa kaksi vuotta

Varmenne on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Varmenne pitää uusia ennen sen vanhenemista, kuitenkin aikaisintaan 60 vuorokautta ennen voimassaolon päättymistä. Varmenteen tekninen yhteyshenkilö saa sähköpostitse muistutusviestin 60 vuorokautta ennen varmenteen vanhenemista. Varmenteen uusimista varten on oma palvelu teknisessä rajapinnassa. 

Infograafi, jossa on kuvattu miten varmenne haetaan ja uusitaan tulorekisterissä.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.4.2021