Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamista varten

Organisaatio, joka käyttää tulorekisterin teknistä rajapintaa, tarvitsee tulorekisterin varmennepalvelun julkaiseman varmenteen. Varmenteella tunnistetaan organisaatio, joka ilmoittaa tulotietoja tai käyttää tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja. Lisäksi varmenteella varmistetaan aineiston muuttumattomuus. Varmenteet myönnetään käyttötarkoituksen mukaan.

Teknisen rajapinnan käyttöönottaminen on kolmivaiheinen.

  1. Organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen tekee hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. 
  2. Organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen tilaa varmenteen tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.
  3. Varmennetilauksella ilmoitettu varmenteen tekninen yhteyshenkilö noutaa varmenteen Varmennepalvelun rajapinnasta.

Katso video: Näin käytät tulorekisteriä - Hae teknisen rajapinnan käyttöoikeus ja varmenne ( YouTube 4:01 min)

Kuka tekee hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi?

Varmenteen tarvitsee se yritys tai tilitoimisto, joka käyttää palkkahallinnon ohjelmistoa, josta on rakennettu tekninen rajapinta tulorekisterin ja järjestelmän välille. Hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voi tehdä ainoastaan varmenteen hakijaorganisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö eli

Hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voi tehdä hakijaorganisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, jolla on yksinedustamisoikeus. Prokuristi voi tehdä varmennehakemuksen vain, jos yhtiön nimenkirjoituslausekkeessa on annettu prokuristille tarvittava yksinedustamisoikeus.

Jos hakemuksen tekee tilitoimisto tai muu ulkoistuskumppani, sillä pitää olla voimassa oleva toimeksiantosopimus ja valtuudet toimia asiakasyrityksensä puolesta. Tilitoimisto voi käyttää samaa varmennetta kaikkien asiakkaidensa puolesta asiointiin. Tilitoimiston tai yrityksen eri ohjelmistot voivat käyttää samaa varmennetta eri ohjelmistoissaan, jos samantyyppinen varmenne soveltuu eri ohjelmistojen tarpeisiin. Vaihtoehtoisesti jokaiselle ohjelmistolle voi hakea oman varmenteen. Hakemuksella teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi ilmoitetaan varmenteen käyttötarkoitus.

Miten hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi tehdään?

Organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tekee hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Ilmoita hakemuksessa

  • rajapinnan ja varmenteen käyttötarkoitus
  • palvelut ja kanavat, joita on tarkoitus käyttää
  • varmenteen teknisen yhteyshenkilön tiedot (nimi, sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero).

Merkitse myös, ilmoittaako organisaatiosi tietoja tulorekisteriin omasta puolestaan vai jonkin toisen tahon puolesta.

Hakemuksella nimenkirjoitusoikeudellisen tulee hyväksyä käyttöehdot ja tietoturvavaatimukset.

Tämän jälkeen nimenkirjoitusoikeudellinen tilaa varmenteen tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Hakemuksen tietojen perusteella organisaation nimeämä varmenteen tekninen yhteyshenkilö saa ohjeet varmenteen noutamiseen. 

Tulorekisterin varmenne

Korvaava hakemus

Korvaava hakemus tehdään silloin, kun alkuperäistä hakemusta muutetaan tai korjataan esimerkiksi alkuperäisessä hakemuksessa oleva virhe.

Tee korvaava hakemus seuraavissa tilanteissa

  • alkuperäisen hakemuksen muuttaminen (esim. uusi kanava otetaan käyttöön) Hakemukseen merkitään kaikki ne kanavat, joita halutaan käyttää, myös voimassa olevat kanavat.
  • alkuperäisessä hakemuksessa olevan virheen korjaaminen (haettu väärää kanavaa).

Esimerkki varmenteen hakemisesta tilitoimistoissa

Tilitoimisto A, jolla on asiakkaat:
Asiakas 1 Oy
Asiakas 2 Oy
Asiakas 3 Oy

Tilitoimisto B, jolla on asiakkaat:
Asiakas 2 Oy
Asiakas 4 Oy, haluaa tehdä itse aineistotilauksia

Tilitoimiston nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tekee hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa ja hakee yhden varmenteen.

Varmenteen hakemisen yhteydessä tekniseksi yhteyshenkilöksi voi nimetä esimerkiksi ohjelmistotalon edustajan, joka käytännössä hoitaa varmenteen noutamisen tilitoimiston puolesta. Varmenteen voi käytännössä muodostaa tilitoimistolle se taho, jonka tilitoimiston nimenkirjoittaja on merkinnyt tekniseksi yhteyshenkilöksi.

Asiakas 2 Oy:n palkkoja hoitavat Tilitoimisto A ja Tilitoimisto B. Molemmilla tilitoimistoilla on omat varmenteet ja ne hoitavat asiakkaansa puolesta asiointia normaalisti, kuten asioinnista on sovittu Asiakas 2 Oy:n kanssa.

Asiakas 4 Oy haluaa tehdä itse aineistotilauksia, mutta Tilitoimisto B tekee palkkojen ilmoitukset. Asiakas 4 Oy voi käyttää sähköistä asiointipalvelua aineistotilauksiin tai hankkia oman varmenteen. Tilitoimisto B:llä on oma varmenne, jota käytetään ilmoittamisessa.

Jos Asiakas 4 Oy käyttää sähköistä asiointipalvelua aineistotilauksen tekemiseen, on sähköisen asiointipalvelun käyttöön valtuutettava tarvittavat henkilöt palvelussa Suomi.fi-valtuudet tai Katso-palvelussa.

Lue lisää varmenteesta