Hakemus rajapinnan käyttöönottamiseksi

Tulorekisterin teknisen rajapinnan käyttöönottaminen edellyttää, että organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen tekee hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Hakemus rajapintapalveluiden käyttöönottoa varten tehdään, kun:

  • organisaatio aloittaa tulorekisterin teknisen rajapinnan käytön,
  • organisaatio ottaa käyttöön uusia teknisen rajapinnan kanavia tai
  • organisaatio aloittaa rajapinnan käytön uuteen tarkoitukseen, esimerkiksi alkaa ilmoittaa yrityksesi maksamien palkkojen lisäksi toisen yrityksen maksamia palkkoja.

Hakemuksella organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen ilmoittaa rajapinnan käyttötarkoituksen sekä teknisen rajapinnan kanavat, joita aikoo käyttää sekä hyväksyy teknisen rajapinnan käyttöehdot.

Etuustietojen ilmoittajaorganisaation nimenkirjoitusoikeudellinen vahvistaa ensin etuustietojen ilmoittamisen, jonka jälkeen voidaan hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi tehdä.

Katso video: Näin käytät tulorekisteriä - Hae teknisen rajapinnan käyttöoikeus ja varmenne ( YouTube 4:01 min)

Teknisen rajapinnan käyttäjä tarvitsee myös varmenteen, jonka avulla tunnistetaan rajapintaa käyttävä organisaatio ja varmistetaan aineiston muuttumattomuus. Organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen tekee ensin hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi. Sen jälkeen voi edetä tekemään varmennehakemuksen.

Kuka tekee hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi?

Varmenteen tarvitsee yritys tai tilitoimisto, joka käyttää ohjelmistoa, josta on rakennettu tekninen rajapinta tulorekisteriin. Hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voi tehdä ainoastaan varmenteen hakijaorganisaation varsinainen Katso-pääkäyttäjä tai henkilö, jolla on organisaatiossa jokin seuraavista toimielinrooleista:

Toimielinrooli pitää olla merkitty kaupparekisteriin.

Hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voi tehdä hakijaorganisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, jolla on yksinedustamisoikeus. Prokuristi voi tehdä varmennehakemuksen vain, jos yhtiön nimenkirjoituslausekkeessa on annettu prokuristille tarvittava yksinedustamisoikeus.

Jos hakemuksen tekee tilitoimisto tai muu ulkoistuskumppani, sillä pitää olla voimassa oleva toimeksiantosopimus ja valtuudet toimia asiakasyrityksensä puolesta. Tilitoimisto voi käyttää samaa varmennetta kaikkien asiakkaidensa puolesta asiointiin. Tilitoimiston tai yrityksen eri ohjelmistot voivat käyttää samaa varmennetta eri ohjelmistoissaan, jos samantyyppinen varmenne soveltuu eri ohjelmistojen tarpeisiin. Vaihtoehtoisesti jokaiselle ohjelmistolle voi hakea oman varmenteen. Hakemuksella teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi ilmoitetaan varmenteen käyttötarkoitus.