Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Har du återvänt till Finland mitt under arbete utomlands?

Lön som fåtts för utlandsarbete kan vara skattefri i Finland (utifrån sexmånadersregeln), om du arbetar i minst sex månader utomlands.

För att lön som fåtts från utlandet ska vara skattefri i Finland, kan din vistelse i Finland uppgå till högst i snitt sex dagar per månad. Om det undantagsvis dock finns en tvingande och oväntad orsak till vistelsen i Finland, kan vistelsen i Finland vara längre.

Lön som fåtts för utlandsarbete kan vara skattefri också om utlandsarbetet undantagsvis upphör innan sex månader förflutit, om det finns en tvingande och oväntad orsak till att arbetet upphört.

Till exempel de reserestriktioner som orsakats av coronapandemin kan vara en tvingande och oväntad orsak till en vistelse i Finland eller avslutat arbete.

En förutsättning för skattebefrielse är dock alltid att arbetsstaten har rätt att beskatta lönen enligt skatteavtalet mellan Finland och arbetsstaten eller att Finland och arbetsstaten inte har något skatteavtal.

Läs mer: Coronaviruspandemins påverkan på beskattning av utlandsarbete (sexmånadersregeln och tvingande orsaker)

Därtill ska det observeras att sexmånadersregeln för skattefrihet inte är tillämplig på arbete i Finland, utan den gäller enbart för arbete som utförs utomlands.  Lön som fåtts för arbete som utförts i Finland (till exempel distansarbete) är alltid skattepliktig inkomst i Finland.

Kom ihåg att granska din skattedeklaration

Anmäl lön som du fått för utlandsarbete i MinSkatt under punkten ”Förvärvsinkomst från utlandet – Arbete på vilket sexmånadersregeln tillämpas” eller på blanketten 16A under punkten ”3 Utlandsarbete på vilket du yrkar att sexmånadersregeln ska tillämpas”.

Anmäl arbetsperioden och vistelsedagarna i Finland så här

Om arbetet avbrutits och du får ett stort antal vistelsedagar i Finland på grund av en tvingande och oväntad orsak, anmäl den ursprungliga planerade utgångsdagen för utlandsarbetet som utgångsdag för arbetet.

Om arbetet utomlands i sin helhet upphört på grund av en tvingande och oväntad orsak, anmäl den faktiska sista arbetsdagen som utgångsdag för arbetet.

Anmäl under punkten ”Vistelsedagar i Finland under skatteåret totalt” anmäls alla vistelsedagar i Finland (anmäl med andra ord också de vistelsedagar i Finland som omfattas av en tvingande eller oväntad orsak). Foga därtill en fritt formulerad utredning, med vilken du:

  • specificerar de vistelsedagar i Finland vilka du anmält och orsakats av en oväntad eller tvingande orsak
  • uppger grunden för att du anser att vistelsen omfattats av en tvingande och oväntad orsak, som varit oberoende av dig och din arbetsgivare
  • ger en utredning över huruvida arbetsstaten har rätt att beskatta lön enligt skatteavtalet.

Granska på skattedeklarationen att din arbetsgivare anmält lön som fåtts för arbete i Finland som skattepliktig lön i Finland. Anmäl efter behov lön i MinSkatt eller på blanketten 50A under punkten "Löner, arvoden och ersättningar".

 

Sidan har senast uppdaterats 9.2.2021