Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Anställd av en utländsk arbetsgivare

Om du åker utomlands för att arbeta för en arbetsgivare från arbetsstaten, är det vanligtvis arbetsstaten som har rätt att beskatta din lön. Trots detta ska du lämna in en skattedeklaration till Finland. Du ska även lämna in uppgifter till Finland om den lön som du har tjänat utomlands, även om lönen inte alltid beskattas i Finland. Beskattningen av övriga inkomster ändras vanligen inte under den tid då du arbetar utomlands. Du ska t.ex. betala skatt på kapitalinkomster till Finland i vanlig ordning.

Deklarera både dina utländska och finländska inkomster i skattedeklarationen

Lämna uppgifterna i MinSkatt

Om du inte deklarerar på nätet ska du deklarera inkomsterna på pappersblankett 16A Utredning av utlandsinkomster, förvärvsinkomster.

Så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

Om din lön beskattas i arbetsstaten och om lönen inte är skattefri i Finland på grundval av sexmånadersregeln, kan du yrka på att den dubbla beskattningen i Finland undanröjs. Du kan framställa yrkandet i MinSkatt eller på pappersblankett 16A Utredning av utlandsinkomster, förvärvsinkomst.

  • Deklarera din lön från utlandet även om sexmånadersregeln är tillämplig.

  • En finsk medborgare som flyttar utomlands är allmänt skattskyldig i Finland under flyttningsåret och under tre därpå följande år.

Beskattning av utländska inkomster

Om din arbetsgivare är utländsk men kommer från någon annan stat än arbetsstaten, beskattas din lön vanligtvis i Finland. Om du vistas i arbetsstaten mer än 183 dagar eller ungefär ett halvt år, kan arbetsstaten ha rätt att beskatta din lön. I olika stater beräknas dessa 183 dagar antingen per kalenderår eller för en sammanhängande period på 12 månader beroende på vilken beräkningsmetod som fastställts i skatteavtalet.

Det lönar sig för dig att gå till skattebyrån i den stat där du arbetar för att utreda om arbetsstaten kommer att beskatta din lön. Utred samtidigt om du ska lämna in en skattedeklaration i den stat där du arbetar och när detta ska göras i så fall. Förvara de verifikat och beslut som berör lönen och beskattningen och som du får av arbetsgivaren och i arbetsstaten.

Den lön du har fått utomlands kan vara skattefri i Finland

I Finland kan den s.k. sexmånadersregeln tillämpas i fråga om beskattningen av din lön. Enligt denna regel behöver du inte betala skatt till Finland för den lön som du intjänat utomlands. Villkoret är att alla nedanstående förutsättningar uppfylls.

  • Din arbetsrelaterade vistelse i ett annat land pågår oavbrutet i minst sex månader.
  • Under denna tid vistas du inte i Finland mer än i snitt sex dagar per månad.
  • Skatteavtalet mellan Finland och den stat där du arbetar hindar inte beskattning av lönen i arbetsstaten.

Tillämplighetstest för sexmånadersregeln, pdf

Komihåglista för dem som börjar jobba utomlands

Gör en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata gällande den utländska adressen

  • Skatteförvaltningen får automatiskt information om en permanent flyttanmälan av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
  • Om du gör en tillfällig adressändring till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska du också lämna en separat anmälan till Skatteförvaltningen. Skriv ut blanketten för att anmäla din tillfälliga adress (3817r). I stället för att använda blanketten kan du anmäla adressen med ett fritt formulerat brev. Av brevet ska framgå namn, personbeteckning, ny adress och datum då ändringen träder i kraft.

När du bor utomlands

  • Om adressen i utlandet ändras under din vistelse ska du anmäla den nya adressen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Skatteförvaltningen. Se skattebyråernas kontaktuppgifter.
  • Om du är finsk medborgare ska du meddela Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om förändringar i dina uppgifter. Det kan bl.a. röra sig om adressändring, äktenskap, skilsmässa eller födelse av barn. Läs mer på MDB:s webbplats Boende utomlands

Redogör på FPA om du i fortsättningen omfattas av socialskyddet i Finland eller om Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader i din nya hemviststat.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2020