Så här deklarerar du vinster och förluster av virtuella valutor i MinSkatt

Denna anvisning uppdateras för tillfället.

I MinSkatt kan du deklarera försäljning av virtuella valutor

a) enskilt

b) på en gång för hela året.

Med försäljning avses att du växlar en virtuell valuta till en annan virtuell valuta eller en officiell valuta eller att du använder den för inköp eller betalning av fakturor.

Om du deklarerar hela årets försäljningar på en gång, ska du observera följande:

  • Bifoga en separat kalkyl över överlåtelsevinst, där alla försäljningstransaktioner under året specificeras. Du kan göra kalkylen över överlåtelsevinst till exempel med Skatteförvaltningens FIFO-räknare. Om du använder Skatteförvaltningens räknare ska du göra en kalkyl över varje slag av virtuell valuta som du sålt – till exempel har du bitcoin och litecoin ska du göra upp separat kalkyler över dessa.
  • Om du under skatteåret har haft både vinstbringande och förlustbringande försäljningar, ska du utöver bilagan i inmatningsfälten i MinSkatt även fylla i två separata kalkyler över överlåtelsevinst – en över de vinstbringande försäljningarna och en annan över de förlustbringande försäljningarna. Då kan förlusterna dras av från vinsterna i rätt ordning.
    Så här gör du:
    • Plocka ut de vinstbringande och förlustbringande försäljningarna separat ur kalkylen och bifoga dem. Om du använder Skatteförvaltningens FIFO-räknare visas de vinstbringande och förlustbringande transaktionerna i tabellens vänstra övre hörn när du är klar med kalkylen.
    • Fyll först i kalkylen över vinstbringande försäljningar i MinSkatt. Här kan du deklarera de vinstbringande försäljningarna för olika virtuella valutor tillsammans (i MinSkatt behöver du alltså inte fylla i specifikationer för t.ex. bitcoin och litecoin). 
    • Välj sedan Lägg till en ny överlåtelse och fyll i kalkylen över förlustbringande försäljningar.