Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Jag tycker att jag har lämnat överlåtelseskattedeklarationen tidigare. Varför visas inte deklarationen eller betalningen i MinSkatt?

Överlåtelsebeskattningen överfördes till MinSkatt den 8 november 2019. I MinSkatt visas

  • deklarationer som lämnats via MinSkatt
  • köp som deklarerats på en pappersblankett som publicerats den 1 november 2019 eller därefter. Deklarationer som lämnats på en pappersblankett visas i MinSkatt med en fördröjning.

I fråga om dessa deklarationer får du ett intyg om överlåtelseskatt när både deklarationen och betalningen är hos Skatteförvaltningen. Så här hittar du intyget i MinSkatt. Om det är fråga om en bostadsaktie ska du visa disponenten intyget så att hen kan registrera ditt ägarskap i aktieboken.

Om bostadsaktierna har köpts via en fastighetsmäklare får du intyget om den deklarerade och betalade överlåtelseskatten av mäklaren. Det intyg som mäklaren gett visas inte i MinSkatt. Om det är fråga om ett nybyggnadsobjekt ska köparen lämna överlåtelseskattedeklarationen själv och då finns också intyget i MinSkatt.

Gamla deklarationer

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en gammal pappersblankett före november 2019 syns deklarationen inte i MinSkatt. Gör inte deklarationen på nytt. Om du behöver den gamla stämplade överlåtelseskattedeklarationen exempelvis för disponenten kan du kontakta servicenumret 029 497 003 (Överlåtelsebeskattning).

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024