Yleistä – FATCA, CRS ja DAC2

Kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti Suomi antaa automaattisesti muille maille verotusta koskevia tietoja ja saa niitä muilta mailta. Tietojenvaihto tehostaa verovalvontaa ja vaikeuttaa veronkiertoa.

Finanssitilitietojen osalta Suomella on seuraavat sopimukset tietojenvaihdosta:

  • FATCA on sopimus Yhdysvaltojen kanssa automaattisesta tietojenvaihdosta
  • CRS on OECD-maiden yhteinen raportointistandardi
  • DAC2 on Euroopan unionin direktiivimuutos.

CRS – lista osallistuvista valtioista 

Finanssilaitosten velvollisuudet

Suomalaisten finanssilaitosten, kuten pankkien, sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden tai vakuutuslaitosten täytyy tunnistaa asiakkaan verotuksellinen asuinvaltio sekä antaa Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella tietoja asiakkaidensa varoista ja tuloista.

Perustietoa CRS- ja DAC2-velvoitteista

Perustietoa FATCA-velvoitteista

Raportointivelvollisen finanssilaitoksen lopettaessa toimintansa sen täytyy päättää rekisteröintinsä Yhdysvaltain verohallinnon (IRS) FATCA-rekisterissä. GIIN-tunnuksen lakkauttaminen IRS:n FATCA-rekisterissä johtaa FATCA-tilin automaattiseen sulkeutumiseen myös Verohallinnon järjestelmässä, minkä jälkeen raportointivelvollisuus päättyy tunnuksen lopettamisvuoteen. CRS/DAC2-tili ei sulkeudu automaattisesti GIIN-tunnuksen lakkauttamisen jälkeen, vaan sitä on pyydettävä Verohallinnolta erikseen. Vuosi-ilmoituksen pystyy antamaan myös lakkautetulla GIIN-tunnuksella lopettamisvuodelta. Myös mikäli raportointivelvollisen finanssilaitoksen liiketoiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia kuten esimerkiksi yrityskauppa tai muu liiketoimintajärjestely, on yhtiön syytä arvioida raportointistatuksensa tämän uuden tiedon valossa.

Finanssilaitosten asiakkaiden velvollisuudet

Finanssilaitosten asiakkaiden pitää antaa finanssilaitoksille itsestään tietoja, joiden avulla asiakkaan verotuksellisen asuinvaltion voi määritellä. Verohallinto toimittaa nämä tiedot maihin, joiden kanssa sillä on sopimus tai muu sitoumus. Vastaavasti Suomi saa muilta mailta verotukseen vaikuttavia tietoja Suomessa asuvien henkilöiden varoista ulkomailla.

Perustietoa finanssilaitoksen asiakkaille