Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Yrityssaneeraus ja konkurssi

Taloudellisissa vaikeuksissa oleva velallinen voi hakeutua yrityssaneeraukseen.

Yrityssaneeraus voidaan aloittaa taloudellisissa vaikeuksissa olevan velallisen jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttämiseksi tai sen edellytysten turvaamiseksi sekä velkajärjestelyjen mahdollistamiseksi. Yrityssaneerauksen aloittamisesta päättää tuomioistuin.

Arvonlisäveron ja palkkatietojen ilmoittaminen yrityssaneerauksen alkaessa

Verohallinnolle ilmoitetaan tiedot arvonlisäveroista oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella. Tiedot maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin. Ilmoitetut tiedot näkyvät OmaVerossa, josta voi tarkistaa verokauden ajalta maksettavan veron määrän. Ennakonpidätyksen alaisten palkkojen sekä työnantajasuoritusten yhteismäärät näkyvät OmaVerossa aina verokautta seuraavan kuun 7. päivä.

Yrityssaneerauksessa saneerausvelka määräytyy saneeraushakemuksen vireilletulopäivän mukaan. Yrityssaneerausvelkojana Verohallinto soveltaa kuitenkin verokauden jakamattomuuden periaatetta. Saneerausta hakeneen velallisen ei tarvitse antaa jaettua oma-aloitteisten verojen veroilmoitusta siltä kaudelta, jolloin saneeraushakemus on tullut vireille, vaan veroilmoitus annetaan kuten muiltakin kausilta. Oma-aloitteinen vero on kokonaan saneerausvelkaa siltä kaudelta, jona saneeraushakemus on tullut vireille, paitsi jos hakemus on tullut vireille kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Velallinen voidaan asettaa konkurssiin

Velallinen, jolla on maksamatonta verovelkaa, voidaan asettaa konkurssiin. Hakemuksen tuomioistuimelle voi tehdä velallinen tai velkojana Verohallinto.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.12.2022