Muutoksen hakeminen verotukseen – yritykset ja yhteisöt

Muutosta haetaan yleensä oikaisuvaatimuksella verotuksen oikaisulautakunnalta. Muutoksenhaun määräajat ja muut tarvittavat tiedot näet muutoksenhakuohjeesta, joka on jokaisen verotuspäätöksen liitteenä.

Yritys tai yhteisö voi hakea muutosta verotuksen oikaisulautakunnan antamaan päätökseen tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa valitusluvan. Ennakkoratkaisuun haetaan muutosta suoraan hallinto-oikeudelta.

Muutoksenhaku tuloverotukseen

Katso ohjeet eri yritysmuodoille:

Muutoksenhaku muuhun verotukseen

Hae muutosta oma-aloitteista veroa koskevaan päätökseen 
Hae muutosta rekisteröintiä koskevaan päätökseen