Muutoksen hakeminen verotukseen – yritykset ja yhteisöt

Verotuksen muuttamiseen ja muutoksenhakuun tuli uusia säännöksiä ja käytäntöjä vuoden 2017 alussa. Muutoksen hakeminen ja hakuajat yhtenäistyivät, mutta edelleen on osittain käytössä vanhan lain mukaisia muutoksenhakuaikoja. Muutoksenhaun määräajat ja muut tarvittavat tiedot näet muutoksenhakuohjeesta, joka on jokaisen verotuspäätöksen liitteenä.

Muutosta haetaan yleensä oikaisuvaatimuksella verotuksen oikaisulautakunnalta. Yritys tai yhteisö voi hakea muutosta verotuksen oikaisulautakunnan antamaan päätökseen tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa valitusluvan. Ennakkoratkaisuun haetaan muutosta suoraan hallinto-oikeudelta.

Muutoksenhaku tuloverotukseen

Katso ohjeet eri yritysmuodoille:

Muutoksenhaku muuhun verotukseen

Hae muutosta arvonlisäveroa tai työnantajasuoritusta koskevaan päätökseen 
Hae muutosta rekisteröintiä koskevaan päätökseen