Veroilmoitus – yhdistys ja säätiö

Veroilmoitus täytyy antaa, jos yhdistys tai säätiö:
  • on saanut verovuonna veronalaista tuloa
  • omistaa kiinteistön, jonka tiedot ovat muuttuneet
  • on tilikauden aikana myynyt tai ostanut kiinteistön
  • on saanut myönteisen päätöksen veronhuojennuksesta
  • on yleishyödyllinen ja toiminta tai varainhankinta on muuttunut olennaisesti edelliseen verovuoteen verrattuna.

Lisäksi ilmoitus on aina annettava, jos Verohallinto pyytää sitä esimerkiksi lähettämällä ohjekirjeen.

Voit selvittää ratkaisuapurin avulla, täytyykö veroilmoitus antaa

Miten veroilmoitus annetaan?

Tee veroilmoitus OmaVerossa

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö: Näin annat veroilmoituksen OmaVerossa

Muu kuin yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö: Näin annan veroilmoituksen OmaVerossa

Veroilmoituksen täyttöohje, verovuosi 2019

Veroilmoituksen voi antaa sähköisesti myös tiedostona Ilmoitin.fi:ssä.

Yhdistyksen edustaja voi tunnistautua OmaVeroon joko Suomi.fi- tai Katso-tunnisteella. Säätiön edustaja voi tunnistautua vain Katso-tunnisteella. Joissain tapauksissa tarvitset erillisen valtuuden asiointiin. Lue lisää valtuuttamisesta.

Huom.!

Paperista veroilmoituslomaketta voit käyttää vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta. 

Milloin veroilmoitus pitää antaa?

Veroilmoitus pitää antaa viimeistään 4 kuukauden kuluttua siitä, kun tilikausi on päättynyt.

Esimerkki: Yhdistyksen tilikausi päättyy 15.7.2020. Veroilmoitus on annettava viimeistään 30.11.2020. Jos 30.11. olisi lauantai tai pyhäpäivä, veroilmoituksen saisi jättää seuraavana arkipäivänä.

Voit hakea lisäaikaa veroilmoituksen palauttamiseen, jos siihen on erityinen syy –  esimerkiksi sairauden takia. Toimita hakemus Verohallintoon viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä. 

Jos et anna veroilmoitusta ajoissa tai se on puutteellinen, seurauksena voi olla myöhästymismaksu tai veronkorotus. Lisätietoa myöhästymismaksusta ja veronkorotuksesta

Korjaa virheet – tee uusi veroilmoitus

Jos sinun täytyy korjata tietoja, voit korjata aikaisemmin lähettämääsi veroilmoitusta verotuksen päättymiseen saakka. Anna tiedot uudestaan veroilmoituksella, joka korvaa aikaisemman ilmoituksen. Verotuksen päättymispäivä on merkitty verotuspäätökseen. Jos verotus on jo päättynyt, hae muutosta oikaisuvaatimuksella .

Mikä on yhdistyksen tai säätiön verovuosi?

Verohallinto toimittaa verotuksen verovuodelta. Jos tilikausi ei ole kalenterivuosi, verovuosi muodostuu siitä tilikaudesta tai niistä tilikausista, jotka ovat päättyneet kyseisen kalenterivuoden aikana. Veroilmoitus on annettava kultakin tilikaudelta erikseen.

Esimerkki: Yhdistyksen tai säätiön tilikausi on kalenterivuosi, esimerkiksi 1.1.–31.12.2019. Verovuosi on 2019.

Esimerkki: Yhdistyksen tai säätiön tilikausi on 1.4.2019–31.3.2020. Seuraava tilikausi lyhennetään päättymään 31.12.2020. Molempien tilikausien verovuosi on 2020. Veroilmoitus annetaan 31.3. ja 31.12. päättyviltä tilikausilta erikseen. Verovuoden tulo muodostuu molempien tilikausien yhteenlasketusta verotettavasta tulosta.

Milloin verotus päättyy?

Veroilmoituksen tietojen perusteella Verohallinto laskee tilikauden lopullisen tuloveron määrän.

Yhdistys ja säätiö saavat verotuspäätöksen sen jälkeen, kun Verohallinto on käsitellyt veroilmoituksella annetut tiedot ja toimittanut verotuksen. Jokaisella verovelvollisella on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Yhdistyksen ja säätiön verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukautta sen jälkeen, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt useita tilikausia, verotus päättyy viimeistään 10 kuukauden kuluttua siitä, kun viimeisin tilikausi on päättynyt.

Esimerkki: Yhdistyksen tilikausi on 1.4.2019–31.3.2020. Verotus päättyy viimeistään 31.1.2021.

Verotuksen päättymispäivä voi muuttua verotuspäätöksessä ilmoitetusta ajankohdasta seuraavissa tilanteissa:

  • Yhdistys tai säätiö täydentää tai korjaa verotustietoja ennen kuin verotus päättyy.
  • Verohallinto jatkaa verotusta esimerkiksi keskeneräisen valvontatoimen takia. Tässä tapauksessa Verohallinto ilmoittaa yhdistykselle tai säätiölle verotuksen jatkamisesta ennen kuin verotus päättyy.

Yhdistys tai säätiö saa uuden verotuspäätöksen, jos verotuksen perusteena olevat tiedot muuttuvat ennen kuin verotus päättyy. Seuraavissa tilanteissa Verohallinto lähettää uuden verotuspäätöksen, vaikka verotuksen lopputulos ei muuttuisi:

  • Yhdistys tai säätiö on täydentänyt tai korjannut verotustietoja.
  • Verohallinto on ilmoittanut, että verotus jatkuu.

Uuteen verotuspäätökseen on merkitty verotuksen päättymispäivä, joka voi olla sama tai myöhempi kuin aiemmin ilmoitettu. Verotus päättyy kuitenkin viimeisimpään verotuspäätökseen merkittynä päivänä.

Verotuksen lopputulos käy ilmi viimeisestä verotuspäätöksestä. Tarkempaa tietoa maksettavasta jäännösverosta ja veronpalautuksesta.