Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Milloin yhdistys tai säätiö on yleishyödyllinen?

Yhdistyksen tai säätiön yleishyödyllisyyttä arvioidaan aina tapauskohtaisesti verotuksen toimittamisen yhteydessä. Toimintaa arvioidaan kokonaisuutena, ja huomioon otetaan sekä yhdistyksen tai säätiön säännöt että tosiasiallinen toiminta. Molempien pitää täyttää yleishyödyllisyyden edellytykset.

Mitkä ovat yleishyödyllisyyden edellytykset?

Yhdistys tai säätiö voi olla yleishyödyllinen vain, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Yhdistys tai säätiö toimii yksinomaan ja välittömäksi yleiseksi hyväksi. 
  2. Toiminta ei kohdistu vain rajoitettuun henkilöpiiriin vaan se on kaikille avointa tai kohdistuu muutoin laajaan joukkoon.
  3. Toimintaan osallisille ei anneta taloudellista etua, esimerkiksi osinkoa, voittoa tai kohtuullista suurempaa palkkaa. Taloudellista etua on esimerkiksi se, että toiminnan tarkoituksena on pienentää jäsenten kustannuksia. Jäsenille voi kuitenkin tarjota esimerkiksi jäsenpalveluita ja alennuksia silloin, kun nämä edut ovat tavanomaisia ja kohtuullisia ja ne liittyvät läheisesti yhdistyksen toimintaan.

Yleishyödyllistä toimintaa edistäviä yhdistyksiä voivat olla esimerkiksi nuoriso- tai urheiluseurat sekä vapaaehtoistyöhön perustuvat harrastusseurat tai vapaa-ajan yhdistykset.

Milloin yhdistys tai säätiö ei ole yleishyödyllinen?

Yhdistys tai säätiö ei voi olla yleishyödyllinen, jos esimerkiksi jokin seuraavista toteutuu:

  • Yhdistys tai säätiö toimii yksityiseksi hyväksi tai edistää yksityisiä taloudellisia tarkoituksia.
  • Jäsenmäärä on pieni tai rajattu eikä uusia jäseniä ole tarkoituskaan hankkia.
  • Toiminnan kohteena on vain tietty perhe, pieni yritys tai muu suljettu joukko: toiminta ei siis suuntaudu niin laajasti ulospäin, että se edistäisi yleistä hyvää.
  • Yhdistys tai säätiö käyttää varoja perustajan tai hänen läheistensä hyväksi.
  • Yleishyödyllinen toiminta on jäänyt vähäiseksi verrattuna yhdistyksen tai säätiön muuhun toimintaan, esimerkiksi elinkeinotoimintaan.
  • Yhdistys on rekisteröimätön.

Lisäksi esteenä voi olla esimerkiksi se, että yhdistyksen tai säätiön purkautumisen yhteydessä varallisuus jaetaan jäsenille tai muille toimintaan osallisille tai varat menevät muuhun kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.12.2020