Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Arvonlisäveroa koskevaan kysymykseen voi saada kirjallista ohjausta

Voit hakea yrityksesi yksittäiseen arvonlisäveroasiaan kirjallista ohjausta. Voit esimerkiksi myyjänä kysyä myynnin arvonlisäverosta tai ostajana arvonlisäveron vähennysoikeudesta. Kirjallinen ohjaus on maksuton.

Näin teet hakemuksen

Hae ohjausta OmaVerossa. Kirjallisen ohjauksen hakemuksen löydät Veroasiat-välilehden kohdasta Hakemukset. Valitse linkki Kirjallinen ohjaus arvonlisäverotukseen tai vakuutusmaksuverotukseen.

Liitä lomakkeeseen vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot tarkemmin mihin asiaan haet ohjausta. Jotta hakemuksesi voidaan käsitellä viivytyksettä, varmista että tuot esille kaikki asiaan liittyvät tiedot. Käsittelyä nopeuttaa myös, kun laadit vapaamuotoisen hakemuksen tekstimuodossa (esim. Word-asiakirja) ja ilman erikoismuotoiluja.

Täytä hakemukseen

Lyhyt kuvaus yrityksen harjoittamasta toiminnasta. Kuvaa yhtiön toimintaa laajemmin, jos se vaikuttaa asian ratkaisuun.

Esimerkki: Yhtiö harjoittaa tietojen muokkausta ja varastointia. Yhtiön kotipaikka on Turussa. Yhtiö on merkitty liiketoiminnasta verovelvolliseksi arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 1.2.2000 alkaen.

Esitä suora kysymys, esimerkiksi: ”Onko toiminimi A:n maksettava arvonlisäveroa sosiaalipalveluista, joita se tarjoaa suoraan asiakkaille?”.

Esimerkki: Jos kysymys koskee myynnin verollisuutta, selvitä hakemuksessa seuraavat asiat:

  • kuka myy
  • mitä myydään (tavara tai palvelun sisältö, esim. tietosuojapalveluja)
  • kenelle myydään (elinkeinonharjoittajalle vai kuluttajalle)
  • missä myynti tapahtuu (Suomessa, toisessa EU-maassa vai EU:n ulkopuolella)
  • milloin myynti tapahtuu.

Jos kysymyksiä on useita, numeroi ne.

Kuvaa tapauksen tosiseikat kattavasti ja selkeästi. Voit myös viitata oikeuskäytäntöön, lainkohtiin, oikeuskirjallisuuteen tai Verohallinnon ohjeisiin. Jos hakemuksen aiheena oleva liiketoimi on osa laajempaa kokonaisuutta, kerro se hakemuksessa.

Lisää hakemukseen kaikki asian ratkaisemista varten tarvittavat sopimukset, asiakirjat ja selvitykset liitteineen. 

Tee hakemus OmaVerossa kohdassa Hakemukset. Valitse linkki Kirjallinen ohjaus arvonlisäverotukseen tai vakuutusmaksuverotukseen.

Siirry OmaVeroon

Käsittelemme hakemuksen mahdollisimman pian, kun kaikki tarvittavat tiedot ovat käytössämme.

Voit seurata hakemuksen käsittelyä OmaVerossa: Valitse välilehti Veroasiat ja sen jälkeen kohdasta Ilmoitusten ja hakemusten tila linkki Käsittelytilanteen seuranta.

Käsittelyn aikana voimme myös pyytää sinua täydentämään hakemusta.

Kirjallinen ohjaus perustuu niihin tietoihin, jotka olet hakemuksessasi esittänyt. Jos hakemuksessa ilmoitetut tiedot eivät vastaa todellista tilannetta, ei ohjaus ole sitova. Kirjalliseen ohjaukseen ei voi hakea muutosta.

Vaihtoehtona kirjalliselle ohjaukselle voi olla ennakollinen keskustelu. Katso, minkälaisiin tilanteisiin ennakollinen keskustelu sopii.

Useimpiin verotuskysymyksiin voi hakea myös maksullista ennakkoratkaisua

Sivu on viimeksi päivitetty 5.4.2024