Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Yhteistyö ja kumppanuudet

YK:n tavoite 17: yhteistyö ja kumppanuus.

YK:n kestävän kehityksen tavoite 17 eli yhteistyö ja kumppanuus merkitsee meille strategisesti tärkeää tavoitekokonaisuutta ja toimintatapoja.

Kehitämme palvelujamme yhteistyössä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa: kuuntelemme asiakkaitamme, pyrimme ennakoimaan heidän tarpeitaan ja vastaamaan niihin. Yhdessä voimme varmistaa vaivattoman veroasioinnin.

Tavoitteenamme on olla aktiivinen toimija yhteiskunnassa. Toimimme valtionhallinnon yhteisten periaatteiden mukaan suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Olemme mukana julkisten palvelujen rakentamisessa ja kehittämisessä ja toimimme aktiivisesti osana verotuksen ekosysteemiä.

Vaikutamme myös kansainvälisessä verotusyhteistyössä ja tiedonvaihdossa. Tuemme keskinäistä tietojenvaihtoa sekä jaamme teknologista osaamista. Meillä on verotukseen liittyviä kehitysyhteistyöprojekteja Afrikassa.

Yhteistyötä kotimaassa ja kansainvälisesti

Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa kuuntelemalla heidän tarpeitaan ja tavoitteitaan sekä osallistamalla heitä palvelujemme kehittämiseen. Sidosryhmäyhteistyöllä pyrimme myös vaikuttamaan siihen, että verotuksen digitalisaatioastetta ja automaatiota saataisiin nostettua ja että lainsäädäntö tukisi sujuvaa verotusta.

Kansainvälisiä työryhmiä ja hankkeita

Olimme vuonna 2023 mukana melkein 150:ssä säännöllisesti kokoontuvassa kansainvälisessä työryhmässä ja projektissa. Yhteistyöfoorumeita olivat mm. OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), EU (Euroopan unioni), IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations) sekä pohjoismainen Nordisk Agenda.

Kolmivuotinen projekti Kyproksen verohallinnon tukemiseksi valmisohjelmiston toteutuksessa tuli päätökseen. Aloitimme Tansanian verohallinnon kanssa uuden kehitysyhteistyöhankkeen, joka keskittyy mm. valvonnan kehittämiseen, asiakaskokemukseen, muutosjohtamiseen ja käyttäytymistieteellisiin kokeiluihin. Työ rakentuu aiemman projektin onnistumisille. Projekti Kenian verohallinnon asiakasrekisteröinnin kehittämiseksi joutui lopulta odottamaan hyväksyntää Kenian valtiovarainministeriöstä koko vuoden, ja käynnistyy vasta vuoden 2024 alusta.

Kaikissa hankkeissamme keskitytään institutionaalisen kapasiteetin kasvattamiseen, mikä tarkoittaa esimerkiksi prosessien parantamista ja standardien luomista. Keskitymme aihealueisiin, joissa meillä on vahvaa osaamista, ja työskentelemme vertaisuuden periaatetta kunnioittaen.

Suomen toimintaa kehittyvien maiden tulopohjan vahvistamiseksi arvioi riippumaton ja itsenäinen kansainvälinen evaluointitiimi. Olemme yksi monista toimijoista, joka on toteuttanut Suomen Verotus ja kehitys -toimintaohjelmia vuosina 2016–2023. Yksi tiimin havainnoista oli, että Suomi on onnistunut vahvistamaan Tansanian verohallintoa.

Yhteistyötä harmaan talouden torjunnassa

Teimme myös harmaan talouden torjunnassa aktiivista kansallista ja kansainvälistä viranomais- ja sidosryhmäyhteistyötä. Yhdessä muiden viranomaisten tai ministeriöiden kanssa työstimme ja saimme valmiiksi kanssa useita kansallisen harmaan talouden ja talousrikollisuuden vastaisen toimenpideohjelman hankkeita.

Kansainvälisestä toiminnasta esimerkkeinä mainittakoon yhdessä muiden pohjoismaisten verohallintojen kanssa valmistellut Yhteispohjoismainen uhkakuva NATA2023 ja Korruptiorikokset -koulutukset, joita myös muut kansalliset viranomaiset voivat hyödyntää. Harmaan talouden torjunta on tiiviisti mukana myös mm. ammattimaisia avustajia koskevassa OECD:n alatyöryhmässä, järjestäytyneen rikollisuuden moniviranomaisvalvontaa kehittävässä ENFIN-hankkeessa sekä FCInet -työkalun kehittämistyössä. Kansainvälisen yhteistyön tuotoksia on jalkautettu aktiivisesti kansalliseen talousrikostorjuntaan.

Viron ja Suomen välinen reaaliaikainen tietojen vaihto alkoi 2023. Sopimus ja järjestelmä mahdollistavat ennalta määriteltyjen rekisteripohjaisten tietojen pyytämisen ja vastaanottamisen reaaliaikaisesti Viron vero- ja tullihallinnon ja Suomen Verohallinnon välillä palveluväylää hyödyntäen. Voimme käyttää tietoja kaikissa verotustehtävissämme sekä luovuttaa niitä muille viranomaisille verojen perintää tai verorikosten tutkimista varten.

Nostoja tutkimuksista

79 % vastaajista on samaa mieltä siitä, että Verohallinto on pystynyt muuttumaan muun yhteiskunnan mukana.

Lähde: Verohallinnon asennekysely 2023

Case: Ekosysteemi auttaa ylivelkaantuneita löytämään tarvitsemansa palvelut

Ylivelkaantuneisuus on merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Siihen vastataksemme kokosimme ekosysteemin, jossa kehitimme ylivelkaantuneille asiakaslähtöisiä palveluita yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Maksuhäiriöt ovat lisääntyneet, ja täysi-ikäisistä suomalaisista niitä on jo yli kahdeksalla prosentilla. Verovelkaa suomalaisilla oli vuoden 2023 lopussa yhteensä 3,85 miljardia euroa.

Tunnistettuamme velkaantuneisuuden elämäntapahtumana lähdimme tutkimaan ilmiötä tarkemmin. Tavoitteenamme oli ylivelkaantumisen väheneminen ja taloudellisen hyvinvoinnin paraneminen. Halusimme tunnistaa erilaiset ylivelkaantuneet ja heille sopivimmat palvelut sekä varmistaa saumattoman yhteistyön aiheen parissa toimivien kesken.

Onnistumisen edellytyksenä oli, että ymmärsimme ilmiön rakenteet ja lainalaisuudet. Kokosimme aiheen ympärillä työskentelevät toimijat yhteen ja kasvatimme osaamistamme ja ymmärrystämme toistemme palveluista ja katsantokannoista. Koordinoimme ylivelkaantuneisuuden ekosysteemiä kaikkiaan 1,5 vuoden ajan.

Valitsimme tutkittavaksi kohderyhmäksi ylivelkaantuneet lapsiperheet, joilla oli muun muassa julkisoikeudellista velkaa ulosotossa. Haastattelimme ylivelkaantuneita perheitä ja heitä auttavia ammattilaisia sekä monipuolistimme ymmärrystä asiakkaiden tilanteista kyselyillä.

Kertyneen ymmärryksen ja tunnistettujen ongelmakohtien kiteytyksen jälkeen lähdimme ideoimaan kokeiluja. Käynnistimme kokeilun esimerkiksi virtuaalisesta talousneuvonnasta, jossa taloustilanteestaan huolestunut asiakas voi keskustella samalla kerta useamman eri asiantuntijan kanssa. Analysoimme kokeiluja kevään 2024 aikana, minkä jälkeen suunnittelemme työn jatkoa.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.4.2024