Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinto lyhyesti

Verohallinnon tehtävänä on toteuttaa verotus oikean määräisenä ja oikeaan aikaan, ja siten varmistaa yhteiskunnan toimintojen rahoitus. Välitämme kertyneet verot joka kuukausi eteenpäin yhteiskunnan palveluja ylläpitäville tahoille: valtiolle, kunnille, Kansaneläkelaitokselle ja seurakunnille. 

Asiakkaitamme ovat yksityishenkilöt sekä yritykset ja yhteisöt. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita toimimaan veroasioissa omatoimisesti ja oikein. Tärkein sähköinen palvelukanavamme on OmaVero-palvelu.

Vuoden päättyessä meillä oli töissä 5 315 henkilöä. Verohallinnon kolme pääyksikköä ovat Verotusyksikkö, Asiakkuusyksikkö ja Tuotehallintayksikkö. Verotoimistot ja asiakaspalvelumme ovat osa Verotusyksikköä, jossa työskentelee 4 165 työntekijää. Verohallinnon toimipaikkoja on 56 paikkakunnalla eri puolella Suomea.

Toimimme asiakaslähtöisesti 

Asiakaslähtöisyys ohjaa toimintaamme: käytämme asiakasymmärrystietoa toiminnassa, ohjauksessa ja kehittämisessä niin, että asiakkaan toiminta helpottuu ja verokertymä varmistuu. 

Haluamme toimia entistä asiakaslähtöisemmin ja tehdä veroasioinnista mahdollisimman vaivatonta asiakkaillemme. Asiakaslähtöiselle toiminnalle on kolme periaatetta: asiakaskokemuksen parantaminen, asiointitarpeen vähentäminen ja verokertymän turvaaminen.

Parannamme toimintaamme jatkuvasti 

Uudistamme jatkuvasti osaamistamme, ja panostamme asiakkaan kokonaistilanteen ymmärtämiseen. Teemme tiivistä yhteistyötä yritysten, sidosryhmien sekä julkishallinnon kanssa, ja olemme avoimia uusille kehittämisavauksille. Kohdennamme voimavaramme todennetun vaikuttavuuden perusteella. Johdamme tavoitteilla, tiedolla ja valmentavalla otteella. Parannamme toimintamme ketteryyttä lisäämällä itseohjautuvuutta ja hyödyntämällä ketterän kehittämisen malleja. 

Turvaamme verokertymän 

Vuonna 2023 keräsimme 81,6 miljardia euroa veroja yhteiskunnan käyttöön ja veroista 93 prosenttia maksettiin oikeaan aikaan.

Maksamatta olevien verojen kokonaismäärä vuoden lopussa oli 3,86 miljardia euroa, mikä on hieman enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden lopun veroveloista 34 prosenttia on siirretty perintään vuonna 2023. Arvonlisäveron verovaje, eli lainmukaisesta arvonlisäverokertymästä saamatta jäänyt osuus, pysyi niin ikään vakaana ja kansainvälisesti vertaillen alhaisella tasolla. Käytetty arviointimenetelmä kertoo arvonlisäveron verovajeen vähimmäistason kyseisessä maassa, ja Suomen tapauksessa arvio oli, että verovaje on vähintään kolmen prosenttia.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.4.2024