Julgubben och beskattningen - så sköter du skatteärendena

Den ersättning som betalas till julgubben är vanligtvis en arbetsersättning, inte lön. Med hjälp av dessa anvisningar sköter du skatteärendena på ett korrekt sätt om du har beställt julgubben som privatperson eller på ett företags vägnar - eller om du är julgubben själv.

En privatperson betalar ersättning till julgubben

Du behöver inte verkställa förskottsinnehållning för den ersättning som du betalar till julgubben om du betalar samma person högst 1500 euro under kalenderåret.

Ta reda på ifall julgubben är införd i förskottsuppbördsregistret. En privatperson är vanligtvis inte införd i förskottsuppbördsregistret om hen inte har företags- eller förvärvsverksamhet.

Ett företag betalar ersättning till julgubben

Börja med att ta reda på om julgubben är införd i förskottsuppbördsregistret.

  • Om julgubben är införd i förskottsuppbördsregistret behöver företaget inte göra någonting.
  • Om julgubben inte är införd i förskottsuppbördsregistret ska företaget verkställa förskottsinnehållning för den arbetsersättning som betalats till julgubben. Företaget ska även anmäla den betalda arbetsersättningen till inkomstregistret. Företaget behöver julgubbens personbeteckning för att kunna göra anmälan.

Julgubben: så deklarerar du inkomsten

Julgubbens ersättning är skattepliktig förvärvsinkomst (arbetsersättning).

Kontrollera skattedeklarationen när du får den på våren. Om den inte innehåller uppgifter om den erhållna ersättningen ska du deklarera arbetsersättningen i skattedeklarationen.

I skattedeklarationen kan du även dra av kostnader som hänför sig till arbetsersättningen, till exempel resekostnader (0,25 €/km år 2020) och kostnader för utstyrseln.