Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här deklarerar du hushållsavdrag

Du kan ange uppgifterna om avdraget antingen för skattekortet eller på din skattedeklaration.

 1. Om du anger uppgifterna för ditt skattekort får du genast nyttan av avdraget.
 2. Om du anger uppgifterna för skattedeklarationen beaktas avdraget senare i kvarskatte- eller skatteåterbäringsbeloppet.

Betalningsåret avgör för vilket år du ska deklarera uppgifterna om hushållsavdraget.

Exempel: Du har kommit överens om arbetet den 1 december 2022 och arbetet har utförts i december. Du har betalat fakturan den 15 januari 2023. Deklarera hushållsavdraget i beskattningen för 2023.

Deklarera i MinSkatt

 1. Skattekortet: När du anger avdraget för skattekortet:
  • Logga in i MinSkatt och välj på ingångssidan länken Skattekort och förskottsskatt.
  • Välj knappen Beställ ett nytt skattekort.
  • Ange hushållsavdraget på ansökan i fasen Övriga avdrag.
  • Observera att systemet kräver att du också ändrar dina inkomster i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag, det räcker att du ändrar med endast en euro, om du inte kan uppskatta dina inkomster exakt.
 2. Skattedeklarationen: När du anger avdraget för skattedeklarationen:
  • Logga in i MinSkatt och välj på ingångssidan länken Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen.
  • Välj länken Korrigera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen.
  • Ange hushållsavdraget på ansökan i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag eller Övriga avdrag.

Närmare anvisning: Så här deklarerar du hushållsavdraget i MinSkatt

Om du lämnar uppgifterna på en pappersblankett får du en länk till blanketten i slutet av sidan. Du kan använda punkten Hushållsavdrag i MinSkatt-anvisningen som hjälp.

Du behöver följande uppgifter:

När du köper arbetet av ett företag:

Du kan endast få avdrag för arbetets andel men inte exempelvis för utrustning eller resekostnader. Det företag som har utfört arbetet ska därför på fakturan också specificera de kostnader för vilka hushållsavdrag inte kan fås. Om arbetets andel inte har specificerats på fakturan ska du vid behov be det företag som utförde arbetet om en redogörelse.

När du anställer en arbetstagare:

 • arbetstagarens personbeteckning
 • den bruttolön som du betalade till arbetstagaren (inklusive förskottsinnehållning)
 • uppgifterna om lönebikostnaderna.

Spara kvitton på utfört arbete eftersom vi kan be om dem för granskning senare. Läs mer om hur länge kvitton ska förvaras.

Ytterligare information 

Hur mycket kan jag få i avdrag? Beräkna avdragsbeloppet med räknaren

Avdragsbelopp och självrisk 

Villkor för avdraget

För vilket arbete beviljas avdrag? I tabellen ser du de arbeten som vi får mest frågor om

Du delar hushållsavdraget med maken eller makan

Vanliga frågor

Du kan få hushållsavdraget per kalenderår.

Avdraget görs från skatterna för det år under vilket du har betalat företagets faktura eller lönen till arbetstagaren och lönebikostnaderna. Om du exempelvis låter göra renoveringsarbete vid årsskiftet och betalar fakturor under två olika år kan du få hushållsavdrag de båda åren. Observera att också självrisken går för båda åren.

Hushållsavdraget dras i första hand av från skatten på förvärvsinkomst och kapitalinkomst. De flesta andra avdragen görs inte direkt från skatten, utan de dras av från förvärvsinkomsterna innan skatten beräknas. Därför påverkar de inte skatten lika mycket som hushållsavdraget.

Om skatterna inte räcker till för att göra hela hushållsavdraget, kan den del som inte dragits av dock inte överföras till följande år.

Ja, det kan du. Om du har betalat fakturan exempelvis år 2021 kan du inte längre deklarera avdraget på din skattedeklaration eftersom skattedeklarationstiden redan gått ut. Om du vill kan du lämna en begäran om omprövning av din beskattning.

Kontrollera för vilka år du ännu kan lämna en begäran om omprövning

Sidan har senast uppdaterats 18.4.2023