Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

14C Hushållsavdrag - intyg från skattemyndigheten i företagets hemviststat (3027r)

På denna blankett kan du lämna en redogörelse för hur ett utländskt företag sköter sina skatteförpliktelser. Använd blanketten om du begär hushållsavdrag för en arbetsersättning som du har betalat till ett företag och arbetet har utförts i en annan EES-stat än Finland. En del av blanketten ska fyllas i av skattemyndigheten i företagets hemviststat.

Returnera blanketten tillsammans med blankett 14A till adressen som står på framsidan av blanketten eller till skattebyrån. Du kan även lämna båda blanketternas uppgifter i MinSkatt.

Deklarera i MinSkatt