14A Hushållsavdrag för arbetsersättning som betalats till företag (3086r)

Med denna blankett kan du begära hushållsavdrag för en faktura som betalats till ett företag (arbetsersättning). Du kan också deklarera uppgifterna i MinSkatt. 

Deklarera i MinSkatt

Anvisning: Så här deklarerar du hushållsavdraget i MinSkatt

Skattedeklaration 2021 – deklarationsanvisning

Observera att MinSkatt inte har numrerade blanketter, såsom blankett 14A. Deklarera hushållsavdraget som en del av skattedeklarationen eller ansökan om skattekort.

Andra blanketter som gäller hushållsavdrag

  • Om du har anställt en arbetstagare ska du deklarera hushållsavdraget på blankett 14B (Hushållsavdrag för lön som betalats till en anställd arbetstagare).

Returadressen för pappersblanketten

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT