Itse annettu todistus

Uuden tilin avaamisen edellytyksenä on, että finanssilaitos on saanut asiakkaalta luotettavan itse annetun todistuksen (ks. tarkemmin FATCA- ja CRS/DAC2-syventävät ohjeet). Finanssilaitos voi pitää tilin avaamisen yhteydessä saatua itse annettua todistusta luotettavana, jos mikään muu tieto ei ole ristiriidassa sen kanssa.

Itse annetulla todistuksella ei ole Suomessa täsmällistä muotovaatimusta. Oleellista on, että itse annettu todistus sisältää tilinhaltijan statuksen määrittelemiseksi tarvittavat tiedot, jotka tilinhaltija on dokumentoidusti itse oikeaksi todistanut (perinteisen allekirjoituksen lisäksi sähköinen allekirjoitus tai muu vastaava tilinhaltijan antama varmennus on tässä yhteydessä hyväksyttävä). Finanssilaitos saa itse määritellä, millaisella lomakkeella tai muulla tavalla se kerää vaadittavat tiedot, huomioiden kuitenkin kaikki Verohallinnon syventävissä FATCA- ja CRS/DAC2-ohjeissa esitetyt edellytykset.

OECD on julkaissut itse annetuista todistuksista esimerkkilomakkeet, joiden on tarkoitus havainnollistaa finanssilaitoksille, millaisessa muodossa tilinhaltijoiden tietoja voidaan pyytää. Näitä esimerkkilomakkeita ei ole tarkoitettu käytettäväksi sellaisenaan, mutta finanssilaitos voi halutessaan käyttää niitä esimerkkinä suunnitellessaan, miten kerää vaadittuja tietoja tilinhaltijoilta.

Lue lisää OECD:n sivuilta (esimerkkilomakkeet löytyvät Sample Self-Certification Forms -kohdan alta).

Jotta finanssilaitos voi pitää tilinhaltijan antamia tietoja luotettavina, sen on myös varmistettava, että tilinhaltija ymmärtää, mitä tietoja hän on antamassa. Tilinhaltijan on siis tiedettävä, että verolainsäädäntö edellyttää oikeasisältöisten tietojen antamista.

Finanssilaitos voi esitäyttää asiakkaan puolesta tarvittavia tietoja. Tilinhaltijan on kuitenkin aina itse annettava tiedot siitä, mitkä ovat tilinhaltijan verotuksen asuinvaltiot. Tilinhaltijan on itse varmistettava tilinavauksen yhteydessä itsestään annettujen tietojen oikeellisuus. Kolmas osapuoli voi antaa tilinhaltijan puolesta itse annetun todistuksen, mikäli tilinhaltija on valtuuttanut hänet sen antamaan. Itse annetussa todistuksessa tulisi olla vaatimus siitä, että tilinhaltija ilmoittaa finanssilaitokselle olosuhteissaan tapahtuneista muutoksista.