Itse annettu todistus

Uuden tilin avaamisen edellytyksenä on, että finanssilaitos on saanut asiakkaalta luotettavan itse annetun todistuksen (ks. tarkemmin FATCA- ja CRS/DAC2-syventävät ohjeet). Finanssilaitos voi pitää tilin avaamisen yhteydessä saatua itse annettua todistusta luotettavana, jos mikään muu tieto ei ole ristiriidassa sen kanssa.

Itse annetulla todistuksella ei ole Suomessa täsmällistä muotovaatimusta. Esimerkiksi uusien henkilötilien osalta itse annettu todistus on pätevä vain, jos tilinhaltija on allekirjoittanut tai muuten itse vahvistanut sen oikeellisuuden ja se sisältää tilinhaltijan:

  • nimen;
  • kotipaikan osoitteen;
  • asuinvaltio(t);
  • verotunnisteen kunkin raportoitavan valtion osalta; ja
  • syntymäajan.

Finanssilaitos voi esitäyttää asiakkaan puolesta tarvittavia tietoja. Tilinhaltijan on kuitenkin aina itse annettava tiedot siitä, mitkä ovat tilinhaltijan verotuksen asuinvaltiot. Jotta finanssilaitos voi pitää tilinhaltijan antamia tietoja luotettavina, tulee sen varmistaa, että tilinhaltija ymmärtää, että verolainsäädäntö edellyttää oikeasisältöisten tietojen antamista. Itse annetussa todistuksessa tulisi olla vaatimus siitä, että tilinhaltija ilmoittaa finanssilaitokselle olosuhteissaan tapahtuneista muutoksista.

Finanssilaitos saa itse määritellä, millaisella lomakkeella tai muulla tavalla se kerää vaadittavat tiedot, huomioiden kuitenkin kaikki Verohallinnon syventävissä FATCA- ja CRS/DAC2-ohjeissa esitetyt edellytykset. OECD on julkaissut itse annetuista todistuksista esimerkkilomakkeet, joiden on tarkoitus havainnollistaa finanssilaitoksille, millaisessa muodossa tilinhaltijoiden tietoja voidaan pyytää. Näitä esimerkkilomakkeita ei ole tarkoitettu käytettäväksi sellaisenaan, mutta finanssilaitos voi halutessaan käyttää niitä esimerkkinä suunnitellessaan, miten kerää vaadittuja tietoja tilinhaltijoilta.

OECD:n sivusto (esimerkkilomakkeet löytyvät SAMPLE SELF-CERTIFICATION FORMS -kohdan alta)