Dokumentoimaton tili

Milloin tili raportoidaan dokumentoimattomana CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksella?

Finanssilaitoksen tulee raportoida aiempi tili CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksella dokumentoimattomana, jos sähköisessä ja paperiarkistohaussa tilinhaltijalle:

  • ei tunnisteta mitään muuta osoitetietoa kuin postinsäilytysohje tai c/o-osoite,
  • eikä tunnisteta mitään muitakaan ohjeessa kuvattuja tunnusmerkkejä,
  • eikä luotettavaa itse annettua todistusta tai asiakirjanäyttöä asuinvaltion määrittämiseksi ole saatu.

Aiempi henkilötili raportoidaan siis dokumentoimattomana ainoastaan silloin, kun tilinhaltijalle ei pystytä määrittämään tunnusmerkkejä sähköisessä eikä paperiarkistohaussa, eikä itse annettua todistusta tai asiakirjanäyttöä verotuksen asuinvaltion määrittämiseksi saada (ks. tarkemmin Verohallinnon syventävän ohjeen kohta 2.3 III jakso Aiempia henkilötilejä koskevat huolellisuusmenettelyt).

Milloin tiliä ei tule raportoida dokumentoimattomana CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksella?

Tiliä ei tule raportoida dokumentoimattomana, jos tilinhaltijalle pystytään määrittämään asiakirjanäytön, itse annetun todistuksen tai tunnusmerkin perusteella verotuksen asuinvaltio. Jos tiedossa on esimerkiksi voimassa oleva suomalainen osoite (muu kuin c/o), ei kyseessä ole dokumentoimaton tili.

Uusi tili (1.1.2016 ja sen jälkeen avattu tili) ei voi olla dokumentoimaton tili. Asiakkaalle ei saa avata tiliä ilman, että asiakkaalta on saatu luotettava itse annettu todistus.

Tilanteessa, jossa tilinhaltijalta ei ole saatu luotettavaa itse annettua todistusta tai asiakirjanäyttöä asuinvaltion määrittämiseksi, mutta tilinhaltijalle tunnistetaan sähköisessä ja/tai paperiarkistohaussa jokin muu raportoitavaan valtioon viittaava tunnusmerkki kuin pelkästään postinsäilytysohje tai c/o-osoite, tilinhaltija on raportoitava tunnusmerkin perusteella tunnusmerkin osoittamaan valtioon.

Muita huomioitavia asioita

Suuriarvoisen dokumentoimattoman tilin osalta finanssilaitoksen tulee soveltaa laajennettuja tutkimismenettelyjä uudelleen vuosittain, kunnes tili ei ole enää dokumentoimaton.

Dokumentoimattomille tileille maksettujen voitonjakojen osalta ei yleensä voida myöntää lähteellä verosopimuksen mukaisia lähdevero- tai ennakonpidätysetuuksia, ja tilille maksetuista korkotulon lähdeveronalaisista suorituksista on perittävä korkotulon lähdevero. Mikäli tili on dokumentoimaton eikä sen tilinhaltijan verostatusta ole voitu CRS/DAC2-raportointia varten selvittää, ei tunnistusta ole voitu tehdä vaaditusti myöskään ennen suorituksen maksamista voitonjaon verotuksen etuuksien myöntämistä varten.