Yritysajoneuvon autoveroton käyttö

Anna ilmoitus yritysajoneuvon verottomasta käytöstä Verohallinnolle ennen kuin ryhdyt käyttämään ajoneuvoa Suomessa. Voit tehdä ilmoituksen useammasta käyttökerrasta vuodeksi kerrallaan etukäteen. Lue lisää verottomasta käytöstä.

Tee verottoman käytön ilmoitus OmaVerossa

Verohallinto vahvistaa ilmoituksen, mutta vahvistus ei tarkoita, että Verohallinto olisi tutkinut ja hyväksynyt verottoman käytön edellytykset. Muista itse etukäteen selvittää, onko verottomalle käytölle perusteet. Jos perusteita ei ole, ajoneuvon käyttö on verollista.

Saat ilmoituksen vahvistamisesta heti kirjeen OmaVeron postilaatikkoon, josta voit sen tulostaa. Vahvistuskirje tulee myös postitse kotiin, ellet ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä eli luopunut paperipostista.

  • Pidä vahvistuskirje mukana ajoneuvossa ja esitä se pyydettäessä poliisille tai Tullille.

Voit tehdä ilmoituksen myös lomakkeella Ilmoitus ulkomaisen työnantajan ajoneuvon käytöstä työtehtäviin (1240).

  • Verohallinnon vahvistama ilmoitus postitetaan ilmoittamaasi osoitteeseen.

Sinun on annettava samasta yritysajoneuvosta uusi verottoman käytön ilmoitus, jos käytät ajoneuvoa vahvistuskirjeeseen merkityn käytön päättymispäivän jälkeen.

Jos ilmoittamiisi tietoihin tulee muutoksia, tee Verohallinnolle uusi ilmoitus.

Verottoman käytön edellytykset

Jos asut vakituisesti Suomessa ja työpaikkasi sijaitsee ulkomailla, voit käyttää työnantajasi omistuksessa tai hallinnassa olevaa ajoneuvoa verottomasti Suomessa yksinomaan työtehtäviesi hoitamiseen.

Voit käyttää yritysajoneuvoa verottomasti, jos

  • työpaikkasi sijaitsee ulkomailla,
  • ajoneuvo on rekisteröity pysyvästi työpaikkasi sijaintivaltioon,
  • ajoneuvo on työnantajasi omistuksessa tai hallinnassa,
  • käytät ajoneuvoa Suomessa enintään kolme vuorokautta yhtäjaksoisesti,
  • käytät ajoneuvoa Suomessa vain työtehtävien hoitamiseen ja
  • viet ajoneuvon takaisin työpaikkasi sijaintivaltioon kunkin työtehtävän päätyttyä.

Esimerkiksi ajoneuvon käyttö asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin ei ole työtehtävien hoitamista.

Jos verottoman käytön edellytykset eivät täyty, ajoneuvo katsotaan otetuksi verolliseen käyttöön ja ajoneuvosta on annettava käyttöönottoilmoitus ja veroilmoitus. Lue lisää autoveroilmoituksen antamisesta.

Miten työsuhdeajoneuvo ja yritysajoneuvo eroavat toisistaan?

Yritysajoneuvoa voi käyttää autoverotta vain työtehtävien hoitamiseen. Työsuhdeajoneuvon verotonta käyttöä ei ole sidottu työtehtävien hoitamiseen, vaan ajoneuvoa voi käyttää myös omiin ajoihin. Lue lisää työsuhdeajoneuvosta.