Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Muut kuin rekisteröidyt autoveroilmoittajat ilmoittavat uusia ja käytettyjä ajoneuvoja

Jos otat ajoneuvon käyttöön Suomessa etkä ole rekisteröity autoveroilmoittaja, tee ajoneuvokohtainen autoveroilmoitus OmaVerossa 5 päivän kuluessa siitä, kun ajoneuvon käyttö Suomessa alkaa.

1

Tee käyttöönottoilmoitus OmaVerossa

Tee uudesta tai käytetystä ajoneuvosta käyttöönottoilmoitus OmaVerossa ennen käytön alkua, jos ajoneuvoa käytetään Suomessa jo ennen rekisteröintiä.

Tee käyttöönottoilmoitus OmaVerossa

Verohallinto vahvistaa käyttöönottoilmoituksen. Vahvistettu ilmoitus näkyy heti OmaVerossa. Ilmoitus tulee myös postitse kotiin, ellet ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä eli luopunut paperipostista.

Ajoneuvolla on oltava voimassa oleva rekisteröinti toisessa Eta-valtiossa tai sille on hankittava suomalainen siirtolupa Liikenne- ja viestintävirastosta (Traficom).

Voit tarvittaessa tehdä ilmoituksen lomakkeella Käyttöönottoilmoitus Suomeen rekisteröitävästä ajoneuvosta (1220). Yhteisöt ja yhteisetuudet voivat tehdä ilmoituksen paperilomakkeella vain erityisestä syystä.

Milloin ajoneuvosta ei tarvitse tehdä käyttöönottoilmoitusta?

Käyttöönottoilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos

  • et aio rekisteröidä ajoneuvoa Suomeen
  • otat ajoneuvon käyttöön vasta rekisteröinnin jälkeen
  • et aja ajoneuvolla ennen rekisteröintiä vaan ainoastaan siirrät sitä toisella kuljetusvälineellä.
  • kyseessä on muu tilanne, jossa ajoneuvoa saa käyttää verottomasti. Lue lisää ajoneuvon verottomasta käytöstä

Muista kuitenkin tehdä autoveroilmoitus OmaVerossa, jos ajoneuvo on tarkoitus rekisteröidä Suomeen.

2

Tee autoveroilmoitus

Tee ajoneuvokohtainen autoveroilmoitus OmaVerossa 5 päivän kuluessa siitä, kun ajoneuvon käyttö Suomessa alkaa.

Tee autoveroilmoitus OmaVerossa

Lue ohje siitä, kuinka teet ajoneuvokohtaisen autoveroilmoituksen.

Voit korjata autoveroilmoituksen tietoja siihen saakka, kun olet saanut autoverotuspäätöksen OmaVeroon. Kun korjaat ilmoitusta, uusi veroilmoitus korvaa aikaisemman ilmoituksen.

Jos olet jo saanut autoverotuspäätöksen, et voi enää korjata ilmoitusta. Tällaisessa tapauksessa sinun on tehtävä oikaisuvaatimus OmaVerossa. Lue ohjeet sille, kuinka teet oikaisuvaatimuksen.

Lue lisää seuraamusmaksuista tilanteissa, jos autoveroilmoitusta ei ole annettu lainkaan tai se on annettu myöhässä.

Voit tarvittaessa tehdä ilmoituksen paperilomakkeella Autoveroilmoitus (1200). Yhteisöt ja yhteisetuudet voivat tehdä ilmoituksen paperilomakkeella vain erityisestä syystä.

3

Maksa autovero

Kun olet saanut autoverotuspäätöksen, maksa autovero OmaVeron kautta tai verkkopankissa. Näet tarvittavat maksutiedot autoverotuspäätöksestä. Käytä autoveron viitenumeroa. Lue tarkemmat maksuohjeet.

Verohallinto laskee autoveron määrän kullekin ajoneuvolle erikseen. Saat myös autoverotuspäätöksen OmaVeroon jokaisesta ajoneuvosta erikseen. Autoverotuspäätös tulee myös postitse kotiin, ellet ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä eli luopunut paperipostista.

  • Eräpäivä on seuraavan kalenterikuukauden 24. päivä sen jälkeen, kun autoverotuspäätöksestä on kulunut 2 viikkoa.

Huomioithan ajoneuvon rekisteröintiä varten, että yleensä autoveron maksu näkyy Verohallinnon tilillä joko seuraavana arkipäivänä tai korkeintaan muutaman päivän viiveellä.

4

Rekisteröi ajoneuvo

Saat viestin OmaVeroon, kun ajoneuvon voi rekisteröidä.

  • Jos olet ottanut Suomi.fi-viestit käyttöön, saat sähköpostiisi ilmoituksen, että OmaVerossa on uutta tietoa veroasioistasi.

Poikkeustapauksissa Verohallinto voi määrätä autoveron arvioimalla

Jos olet ottanut ajoneuvon verolliseen käyttöön mutta jätät autoveroilmoituksen antamatta, Verohallinto voi arvioida autoveron. Vero voidaan arvioida myös, jos ilmoituksen tiedoissa on sellaisia virheitä tai puutteita, ettei ilmoituksen tietoja voida käyttää verotuksessa.

Arvioidun veron lisäksi pitää tällaisessa tapauksessa maksaa myös veronkorotus. Lue lisää seuraamusmaksuista. Saat kuitenkin Verohallinnolta kehotuksen veroilmoituksen antamiseksi, ennen kuin arvioitu vero ja veronkorotus määrätään.

Muista myös uuden kuljetusvälineen arvonlisävero 24 %

Uuden kuljetusvälineen arvonlisävero tulee ilmoittaa ja maksaa, jos tuot Suomeen ajoneuvon toisesta EU-maasta ja jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

  • ajoneuvo on myyty kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se on ensimmäisen kerran otettu käyttöön
  • ajoneuvolla on ajettu myyntihetkeen mennessä enintään 6 000 km

Jos ajoneuvon ostaja on Suomessa arvonlisäverovelvollinen, arvonlisävero ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella. Lue lisää arvonlisäveron ilmoittamisesta.

Jos ajoneuvon ostaja ei ole Suomessa arvonlisäverovelvollinen, myös hänen pitää ilmoittaa ja maksaa uuden kuljetusvälineen arvonlisävero oma-aloitteisesti OmaVerossa. Yritys tai yhteisö, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen, käyttää samaa uuden kuljetusvälineen arvonlisäveroilmoitusta kuin yksityishenkilö. Lue lisää yksityishenkilön arvonlisäveron ilmoittamisesta

Lue lisää

Tuonti EU:n ulkopuolelta – maahantuonnin arvonlisävero

EU:n ulkopuolelta tuotavista ajoneuvoista maksetaan autoveron lisäksi tulli ja maahantuonnin arvonlisävero 24 %Lue lisää EU:n ulkopuolelta tuotavien ajoneuvojen maahantuonnin arvonlisäverosta. 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2021