Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Rekisteröity autoveroilmoittaja

Ajoneuvo voidaan rekisteröidä ilman Verohallinnon rekisteröintilupaa, jos veron ilmoittamisesta ja maksamisesta vastaa rekisteröity autoveroilmoittaja.

Ajoneuvon rekisteröinnin jälkeen rekisteröity autoveroilmoittaja tekee autoveroilmoituksen.

Rekisteröity autoveroilmoittaja voi hakeutua uusien ajoneuvojen ennakkoilmoittajaksi Liikenne- ja viestintävirastoon (Traficom). Lue ennakkoilmoittajan ohjeet Traficomin sivuilta.

Mitä ilmoituksia rekisteröidyn autoveroilmoittajan pitää antaa?

Uusista ajoneuvoista tehdään jaksokohtainen veroilmoitus kuukausittain OmaVerossa tai Verohallinnon teknisen rajapinnan (Vero API) kautta:

  • Uusista ajoneuvoista tulee OmaVeroon kuukausittain autoverotuspäätös ja koko kuukauden autoveron voi maksaa kerralla. Autoveron maksamiselle on kuukaudessa yksi eräpäivä.

Jokaisesta käytetystä ajoneuvosta tehdään ajoneuvokohtainen veroilmoitus OmaVerossa tai Verohallinnon teknisen rajapinnan (Vero API) kautta:

  • Kustakin käytetystä ajoneuvosta tulee oma autoverotuspäätös. Autoveron maksamiselle on kuukaudessa yksi eräpäivä.

Kuka voi hakeutua rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi?

Rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi voi hakea yritys, joka

  • tuo maahan uusia tai käytettyjä ajoneuvoja
  • valmistaa ajoneuvoja
  • aikoo tuoda tai valmistaa ajoneuvoja.

Rekisteröinnin edellytyksenä on muun muassa, että yritys ei ole laiminlyönyt verotukseen liittyviä velvollisuuksia, kuten verojen maksamista tai verotusta koskevaa ilmoittamisvelvollisuutta.

Näin haet rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi

Tee hakemus OmaVerossa

Katso OmaVero-ohje: Näin hakeudut rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi OmaVerossa

Hakemus pitää tehdä sähköisesti. Hakemus on maksuton.

Anna OmaVerossa yrityksen yhteystiedot ja tiedot yrityksen toiminnasta. Verohallinto arvioi yrityksen luotettavuuden samoilla kriteereillä kuin ennakkoperintärekisteröinnin yhteydessä.

Rekisteröidyn autoveroilmoittajaan pitää antaa jaksokohtaiset veroilmoitukset uusista ajoneuvoista joka kuukausi heti rekisteröintipäivästä alkaen. Jos haluat rekisteröinnin alkavan myöhemmin kuin päätöspäivästä, voit hakemuksessa pyytää myöhäisempää rekisteröintipäivää.

Ilmoita Verohallinnolle OmaVerossa, jos annetut tiedot muuttuvat tai toiminta loppuu.

Saat päätöksen rekisteröinnistä OmaVeroon 

Tieto rekisteröintipäätöksestä tulee OmaVeroon. Saat päätöksen myös postitse, ellei yritys ole valinnut sähköistä asiointia Suomi.fi:n viestit-palvelussa.

Verohallinto merkitsee yrityksen autoveroilmoittajien rekisteriin aikaisintaan päätöspäivästä alkaen.

Yritys voi hakea muutosta päätökseen tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen määräpäivä on päätöksessä. Lue lisää muutoksen hakemisesta rekisteröintiä koskevaan päätökseen.

Miten yritys poistetaan autoveroilmoittajien rekisteristä?

Yritys voi itse pyytää, että Verohallinto poistaa yrityksen autoveroilmoittajien rekisteristä. Lisäksi Verohallinto voi poistaa yrityksen autoveroilmoittajien rekisteristä, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Yritys ei tuo ajoneuvoja maahan eikä valmista niitä.
  • Yritys on asetettu konkurssiin.
  • Yritys on olennaisesti laiminlyönyt verotukseen liittyvät velvollisuutensa, kuten verojen maksamisen tai verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.
  • Yritys ei ole asettanut vaadittua vakuutta.
  • Yritys ei enää täytä muita rekisteriin merkitsemisen edellytyksiä.

Jos Verohallinto poistaa yrityksen rekisteristä laiminlyöntien perusteella, Verohallinnon on ilmoitettava yritykselle rekisteristä poistamisesta sekä varattava tilaisuus selvityksen antamiseen.

Yritystä ei voida poistaa autoveroilmoittajien rekisteristä tilapäisesti.

Jos yritys on antanut vakuuden Verohallinnolle, vakuus vapautetaan. Verohallinto voi kuitenkin käyttää vakuuden maksamatta jääneiden verojen maksamiseen.

Jos yritys tuo ajoneuvoja EU:n ulkopuolelta

Jos rekisteröity autoveroilmoittaja tuo ajoneuvoja EU:n ulkopuolelta, yritys voi hakeutua Tullin rekisteröidyksi luottoasiakkaaksi. Silloin yritys voi saada maahantuomansa ajoneuvot haltuunsa ennen tuontitullin ja maahantuonnin arvonlisäveron maksamista.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2021