Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Deklarera inte avdrag för sent, behandlingstiderna för begäran om omprövning av beskattningen är fortfarande långa

Skatteförvaltningens meddelande, 10.5.2022

Skatteförvaltningen påminner om att en eventuell skatteförmån inte hinner komma som skatteåterbäring i år om avdragets uppgifter inte deklareras i tid. Om uppgifterna för beskattningen för år 2021 deklareras för sent blir man tvungen att göre en omprövningsbegäran för sin beskattning. Behandlingstidsprognosen för en begäran om omprövning av privatpersoners inkomstbeskattning är för tillfället 12–16 månader.

I dag har 1,6 miljoner löntagare och pensionärer den utsatta dagen för att kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen för år 2021. 1,7 miljoner löntagare och pensionärer har utsatt dag tisdagen den 17 maj och 1,6 miljoner har sin utsatta dag tisdagen den 24 maj.

– Det lönar sig att vara på sin vakt nu. Deklarera de avdrag som hör till dig i tid, dvs. korrigera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Då får du skatteförmånen till dig själv betydligt snabbare och sparar samtidigt våre gemensamma pengar. Behandlingen av varje omprövningsbegäran kostar nämligen också dubbelt mer än behandlingen av en normal skattedeklaration, berättar överinspektör Raisa Vanhala på Skatteförvaltningen.

Cirka hälften av alla begäranden om omprövning som gäller den egna beskattningen som gjorts i efterhand anknyter till att personen har glömt att deklarera till exempel resekostnader mellan hemmet och arbetsplatsen, utgifter för förvärvande av inkomst eller hushållsavdraget i tid. Den egna utsatta dagen för att komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen finns på den förhandsifyllda skattedeklarationen och i MinSkatt.

De orimligt långa behandlingstiderna för begäranden om omprövning har förkortats, arbetet fortskrider ännu

Skatteförvaltningen har i fjol fått respons av biträdande justitiekanslern och riksdagens biträdande justitieombudsman om att behandlingstiderna för begäranden om omprövning för privatpersoners inkomstbeskattning måste förkortas.

Behandlingen av omprövningsbegäranden har under ett par år varit orimligt långsam, situationen förvärrades snabbt under hösten 2019. I värsta fall blev man tvungen att vänta på en eventuell skatteförmån i upp till två år. Skatteförvaltningens överdirektör Ari Mäkelä beskrev i början av året i sin bloggtext vad Skatteförvaltningen har gjort åt saken och vilka orsaker som ligger bakom fenomenet: Så här förkortar vi de orimligt långa behandlingstiderna för omprövningsbegäranden av beskattningen – LinkedIn (endast på finska).

Under det senaste året har Skatteförvaltningen lagt in fler handläggare för att behandla omprövningsbegäranden av beskattningen.

– Detta har burit frukt. När det i mars 2021 fanns knappt 70 000 beränden om omprövning som inte hade behandlats finns det fortfarande över 22 000 obehandlade omprövningsbegäranden ett år senare. Även behandlingstiden har förkortats i någon mån, berättar överinspektör Tapio Kyrö på Skatteförvaltningen.

 

Trots den positiva utvecklingen är behandlingstiderna för omprövningsbegäranden fortfarande i vissa fall över 12 månader.

– Behandlingstiderna är fortfarande inte tillräckligt korta. Flera av de omprövningsbegäranden som fortfarande är under behandling är svårare fall vars behandling kräver till exempel kunnande som anknyter till internationell beskattning. För att det ska finnas tid för dessa svårare fall önskar vi att privatpersoner kommer ihåg att göra avdrag och andra korrigeringar i den förhandsifyllda skattedeklarationen i tid nu i maj, fortsätter Kyrö.

Skatteförvaltningen har som mål att handlägga största delen av begärandena om omprövning inom sex månader från tidpunkten då de ankommer.

Anvisningar för deklarationen av skatter:

Den förhandsifyllda skattedeklarationen – så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

Glömde du att deklarera uppgifter?

Tidigare nyheter om skattedeklarationerna i vår:

De utsatta datumen för att komplettera skattedeklarationen för löntagare närmar sig – avdragen för distansarbete väcker frågor andra året i rad

Så här går det att få skatteförmån för bland annat vårdarbete, städning eller renoveringsarbete – särskilt över 50-åringar gör hushållsavdrag

Det lönar sig för distansarbetare att ansöka om dessa skatteförmåner nu – användningen av avdraget för arbetsrum ökade kraftigt under det första coronaåret

Över 80 000 fler placerare deklarerar hyresinkomster i vår än för sex är sedan – skattedeklarationerna ska kompletteras nu

Skatteförvaltningen inväntar rekordmånga deklarationer med vinster av virtuella valutor