Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Det lönar sig för distansarbetare att ansöka om dessa skatteförmåner nu – användningen av avdraget för arbetsrum ökade kraftigt under det första coronaåret

Skatteförvaltningens meddelande, 19.4.2022

Skatteförvaltningen förväntar sig att många löntagare gör avdraget för arbetsrum även i år. Nu är tiden inne för att kontrollera och komplettera skattedeklarationen.

Över 400 000 personer ansökte om avdrag för arbetsrum för det första coronaåret 2020. Antalet var fyrdubbelt jämfört med året innan.

-          Sannolikt deklareras det också ett stort antal med avdrag för arbetsrum i år eftersom distansarbetet fortsatte omfattande också 2021, säger överinspektör Minna Palomäki på Skatteförvaltningen.

Avdraget för arbetsrum överförs inte automatiskt till skattedeklarationen på basis av tidigare år. Avdraget ska alltså kompletteras på skattedeklarationen om personen inte har deklarerat avdraget för arbetsrum i samband med ansökan om ändringsskattekort redan i fjol.

Löntagare får automatiskt ett avdrag på 750 euro för utgifter för förvärvande av inkomst

Skatteförvaltningen gör automatiskt ett avdrag på 750 euro för förvärvande av inkomst för alla löntagare. Avdraget för förvärvande av inkomst inkluderar avdraget för arbetsrum och exempelvis kostnader för telekommunikation och arbetsredskap.

Om det sammanlagda beloppet av utgifterna för inkomstens förvärvande inte överskred 750 euro för i fjol, behöver utgifterna inte deklareras.

Det enklaste sättet att göra avdraget för arbetsrum är det schablonmässiga avdraget

Det lättaste sättet att göra avdraget för arbetsrum är det så kallade schablonmässiga avdraget för arbetsrum. I fråga om det schablonmässiga avdraget behöver utgifterna inte specificeras och inte heller några verifikat läggas fram.

Det schablonmässiga avdraget för arbetsrum täcker hyran för arbetsrummet samt kostnaderna för elektricitet, värme och städning. Också möbler (dvs. arbetsbord eller arbetsstol) ingår i det schablonmässiga avdraget och de kan inte längre dras av separat.

Storleken av det schablonmässiga avdraget för arbetsrum bestäms enligt antalet distansarbetsdagar.

– För att få avdraget ska personen i MinSkatt välja hur stor del av arbetet hen har utfört på distans i fjol: över eller under hälften av alla arbetsdagar under året eller sporadiskt, berättar Palomäki.

Om personen arbetat på heltid på distans över hälften av alla arbetsdagar under året är beloppet av det schablonmässiga avdraget för arbetsrum 920 euro. Om däremot högst hälften av årets arbetsdagar regelbundet utförts på distans, är det schablonmässiga avdraget för arbetsrum 460 euro.

De som distansarbetar sporadiskt får ett schablonmässigt avdrag på 230 euro. Om båda makarna arbetar på distans kan bägge två göra ett schablonmässigt avdrag för arbetsrum enligt antalet distansarbetsdagar.

Kostnader för arbetsrum kan också avdras enligt de faktiska kostnaderna – spara kvitton

Kostnader för distansarbete också avdras enligt de faktiska kostnaderna. Då ska den som ansöker om avdraget ha kvitton på de gjorda anskaffningarna.

– Personer som distansarbetar sporadiskt kan inte dra av anskaffningen av möbler enligt de faktiska kostnaderna, utan distansarbete ska ha utförts i betydande omfattning, berättar Palomäki.

Det lönar sig att göra avdraget för arbetsrum enligt de faktiska kostnaderna om anskaffningarna och de eventuella kostnaderna för arbetsrum överskrider beloppet av det schablonmässiga avdraget för arbetsrum.

Avdraget för arbetsrum minskar beloppet av de beskattningsbara inkomsterna. Hur mycket mindre de skatter som ska betalas blir tack vare avdraget beror på löntagarens inkomster.

– Det är i varje fall fråga om små belopp. För en medelinkomsttagare handlar det om några tiotals euro, säger Palomäki.

Kostnader för arbetsredskap och en dataanslutning är avdragbara för distansarbetare

Utöver avdraget för arbetsrum kan distansarbetare dra av kostnader för sådana anskaffningar av arbetsredskap, såsom bildskärm eller tangentbord till datorn, som hen själv betalat. De anskaffade arbetsredskapen ska huvudsakligen användas i arbetet.

Även kostnader för en internetuppkoppling kan dras av utöver kostnaderna för arbetsredskap och avdraget för arbetsrum. Om internetuppkopplingen i huvudsak används i arbetet kan kostnaderna dras av i sin helhet. Om internetuppkopplingen delvis används i arbetet kan hälften av kostnaderna avdras.

Om makarna använder samma internetuppkoppling i inkomstförvärv, får de båda dra av 25–50 procent av totalbeloppet av kostnaderna för internetuppkopplingen.

FAKTA: Skattedeklarationsvåren 2022

  • Tiden för att kontrollera och komplettera skattedeklarationen är nu inne för de flesta. De förhandsifyllda skattedeklarationerna för alla löntagare och pensionärer finns i MinSkatt och anländer hem per post senast före utgången av april.
  • För löntagare och pensionärer är de utsatta dagarna för att komplettera den 10 maj, 17 maj och 25 maj. Den egna utsatta dagen visas på den förhandsifyllda skattedeklarationen.
  • Den utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen för firmaföretagare, jord- och skogsbruksidkare och deras makar var den 1 april. Om du glömde att deklarera uppgifter ska du läsa anvisningarna här och agera genast.

Läs mer:

Skattedeklarationstiden är nu – 170 procent fler deklarerade utgifter för förvärvande av inkomst i fjol

Statistik över inkomstskatter 2020: Över 400 000 distansarbetare sökte avdrag för arbetsrum, mer än fyra gånger fler gjorde avdraget än 2019