Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skattedeklarationstiden är nu – 170 procent fler deklarerade utgifter för förvärvande av inkomst i fjol

Skatteförvaltningens meddelande, 4.4.2022

De förhandsifyllda skattedeklarationerna för alla lön- och pensionstagare finns nu i MinSkatt. Mot slutet av april kommer skattedeklarationen per post till dem som inte använder Suomi.fi-meddelanden. Användarna av Suomi.fi-meddelanden får ett e-postmeddelande om att skattedeklarationen anlänt.

Arbete både på arbetsplatsen och på distans på grund av coronan? Kom ihåg att kontrollera resekostnaderna och avdraget för arbetsrum

Ledande skattesakkunnig Kirsi Tuunala på Skatteförvaltningen påminner att den förhandsifyllda skattedeklarationen alltid ska kontrolleras. Om alla uppgifterna är rätt på den förhandsifyllda behöver kunden inte göra någonting.
– Det är viktigt att kontrollera att inkomsterna och avdragen är rätt på den förhandsifyllda skattedeklarationen. De som i fjol arbetade både på arbetsplatsen och på distans kan behöva korrigera uppgifterna om speciellt kostnaderna för resorna mellan hemmet och arbetsplatsen och också avdraget för arbetsrum, säger Tuunala.
– Om någon har använt munskydd under arbetsresorna med kollektivtrafik och köpt dem själv, kan kostnaderna för dem fortfarande dras av i beskattningen som kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen. Avdraget för munskydden är två euro per resdag.

Det lönar sig också för dem som i huvudsak arbetat på distans att kontrollera att avdraget för arbetsrum har antecknats på den förhandsifyllda. Fulla 920 euro i schablonmässigt avdrag för arbetsrum kan göras om distansarbetet utgjort mer än hälften av alla årets arbetsdagar.

Förhöjt hushållsavdrag gäller ännu inte för i fjol

Hushållsavdraget är ett annat allmänt deklarerat avdrag. Kirsi Tuunala påminner att det går att dra av högst 2 250 euro per person för hushålls-, vård- och omsorgsarbete för i fjol.
– Nu deklareras avdrag för arbete som utförts 2021. En tillfällig höjning av hushållsavdraget trädde i kraft först vid ingången av detta år och därmed kan ett större avdrag göras först om ett år för det arbete som låtit utföras 2022.

De allmännaste avdragen 2020

I fjol deklarerades det kvantitativt mest kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen. Det följande avdraget i ordningen var utgifter för förvärvande av inkomst, vilka 170 procent fler deklarerade jämfört med 2019 – avdrag för arbetsrum på grund av distansarbete förklarar det markant ökade antalet. Den tredje platsen av allmänna avdrag intar hushållsavdraget, enligt antalet avdragssökande.

De allmännaste avdragen enligt antalet personer som sökte avdraget
1. Kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen
785 000 personer sökte avdraget
2,1 miljarder euro kostnader deklarerades

2. Utgifter för förvärvande av löneinkomster
476 000 personer sökte avdraget
683 miljoner euro kostnader deklarerades

3 Hushållsavdrag
457 000 personer sökte avdraget
1,2 miljarder euro kostnader deklarerades

Betraktat enligt eurobelopp skiljer sig de allmännaste avdragens ordningsföljd lite: i euro är kostnaderna som berättigar till hushållsavdrag större än utgifterna för förvärvande av inkomst.

De allmännaste avdragen enligt eurobelopp
1. Kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen
785 000 personer sökte avdraget
2,1 miljarder euro kostnader deklarerades

2. Hushållsavdrag
457 000 personer sökte avdraget
1,2 miljarder euro kostnader deklarerades

3 Utgifter för förvärvande av löneinkomster
476 000 personer sökte avdraget
683 miljoner euro kostnader deklarerades

Den utsatta dagen för att lämna skattedeklarationen för lön- och pensionstagare är 10.5, 17.5 eller 24.5. Den egna utsatta dagen visas på den förhandsifyllda skattedeklarationen och i MinSkatt.

Se även: