Tjänster för medier

Skatteförvaltningens medietjänst är avsedd för journalister som arbetar inom medier. Vi betjänar medierna vardagar kl. 9–16 på tre olika telefonnummer för medier samt i statistikfrågor på adressen verotilastot(at)vero.fi.

Om ditt ärende gäller din personliga beskattning ska du ringa våra kundbetjäningsnummer. De för kunderna avsedda servicenumren är öppna måndag–fredag kl. 9–16.15. De som svarar på telefonnumren för medier ser inte kunduppgifterna i våra system.

Telefonnumren för medier

Du kan ringa numret när dina frågor gäller personbeskattningen samt beskattningen av rörelseidkare och yrkesutövare, såsom:

  • beskattningspraxis, skattekort, skattedeklaration, skattenummer
  • betalning av skatter, skatteåterbäring, betalningssvårigheter eller indrivning av skatter
  • tjänsten MinSkatt, Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-meddelanden.

Se även:

Ring numret när din fråga gäller beskattningen av samfund och samfällda förmåner (exempelvis aktiebolag, föreningar och stiftelser), såsom:

  • beskattningspraxis, samfundsskatt, moms, internprissättning, anställningsförmåner
  • skatterevisionsverksamheten som en del av skattekontrollen, skattegranskningar, grå ekonomi samt övervakning av gemenskapsintern handel inom EU
  • bilbeskattning, punktbeskattning och moms för import
  • betalning av skatter, skatteåterbäring, betalningssvårigheter samt indrivning av skatter, konkurssituationer
  • tjänsten MinSkatt, autentisering med Katso-kod och Suomi.fi-fullmakterna.

Se även:

Ring numret när din fråga gäller Skatteförvaltningens verksamhet i allmänhet, såsom:

  • Skatteförvaltningens arbete och projekt
  • värden och resultat

Se även:

Andra kontaktuppgifter

I frågor som gäller statistik samt att utveckla skatteintäkterna och att redovisa dem kan du direkt ta kontakt med adressen verotilastot(at)vero.fi.

Bekanta dig också med Skatteförvaltningens statistikdatabas och de statistikartiklar som vi har publicerat. I statistikdatabasen kan du göra önskade sökningar. Titta på instruktionsvideon Näin käytät Verohallinnon tilastotietokantaa.

I frågor som gäller inkomstregistret kan du ta kontakt med inkomstregistretprojektet.

Kommunikationens ledning