Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Kommunikationens ledning

  • kommunikationsdirektör Kati Kalliomäki, tfn 029 512 5126
  • kommunikationschef Katri Riekkinen (medier, sociala medier och organisationskommunikationen), tfn 029 512 5047
  • kommunikationschef Anu Mujunen (vero.fi), tfn 029 513 5137
  • servicechef Marja Hämäläinen-Herjo (översättningar), tfn 029 512 3970

Om du har frågor som gäller din personliga beskattning eller ett enskilt företags beskattning kontakta oss

Media: