Skatteförvaltningens direktörer

växeln: 029 512 001
fax: 029 512 6100

postadress: PB 325, 00052 SKATT


Generaldirektör för Skatteförvaltningen Markku Heikura, sekreterare Tuula Åhman

Beskattningsenheten, överdirektör Heli Lähteenmäki, sekreterare Maria Fagerholm

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, skatteöverombudsman Sulevi Rauhala
Postadress: PB 90, 00052 SKATT  

Enheten för intern revision, chef för intern revision (tf.) Helena Hämeenniemi, sekreterare Maria Fagerholm

Enheten för utredning av grå ekonomi, direktör Janne Marttinen

Förvaltningsenheten, förvaltningsdirektör Tommi Kämpe, sekreterare Maria Fagerholm

Kommunikationsenheten, kommunikationschef Kati Kalliomäki, sekreterare Maria Fagerholm

Kundrelationsenheten, överdirektör Ari Mäkelä, sekreterare Maria Fagerholm

Inkomstregisterenhet, direktör Terhi Holmström

Produkthanteringsenheten, överdirektör Jarkko Levasma, sekreterare Maria Fagerholm

Stabs- och rättsenheten, strategidirektör Arto Pirinen, sekreterare Maria Fagerholm

Säkerhets- och riskhanteringsenheten, direktör Samuli Bergström