Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skatteförvaltningen inväntar rekordmånga deklarationer med vinster av virtuella valutor

Skatteförvaltningens meddelande, 15.3.2022

I vår inväntar Skatteförvaltningen rekordmånga deklarationer om användning av virtuella valutor och med inkomster av brytning. Enligt Skatteförvaltningens uppskattning har till och med 150 000 finländare dylika inkomster att deklarera. Intjänade inkomster ska själv anges på skattedeklarationen.

Skatt ska betalas på användningen av virtuella valutor och på inkomster av brytning.

År 2020 deklarerade totalt 3 400 personer inkomster av virtuella valutor till Skatteförvaltningen. I beskattningen för 2020 deklarerades överlåtelser av virtuella valutor för totalt 174 miljoner euro.

I år förväntar sig Skatteförvaltningen emellertid betydligt fler deklarationer. Marknadsföringen av virtuella valutor var aktiv i fjol. Värdet på de virtuella valutorna steg kraftigt både i början av 2021 och i slutet av året.

– I fjol har många tagit hem vinster och det är dags att betala skatt på växlande och brytning senast nu. Virtuella valutor är inte längre något litet fenomen utan också finländare har en hel del pengar i dem, säger överinspektör Timo Puiro från Skatteförvaltningen.

Framför allt män placerar i virtuella valutor men kunskapen om skatteärenden saknas ofta

Förra året utredde Skatteförvaltningen vilka det är som har placerat i virtuella valutor. Syftet var att bättre förstå placerarna och handleda dem att agera rätt i skatteärenden. En typisk placerare i virtuella valutor är en man i åldern 20–40 år.

– Många av dem som placerat i virtuella valutor kämpar med grundläggande frågor. De kan till exempel stöta på utmaningar med att fylla i skattedeklarationen, vet inte hur vinster och förluster ska räknas ut och också deklarationen av inkomsterna upplevs som en utmaning. Placerarna kan också förvåna sig över att skatt verkligen ska betalas på det här, berättar Puiro.

Skatteförvaltningen gör förbättringar i MinSkatt så att det blir lättare än förut att deklarera virtuella valutor.

Det är viktigt att deklarera inkomsterna för beskattningen i tid. Även i år följer Skatteförvaltningen upp och övervakar deklarationsuppgifterna om virtuell valutahandel och använder olika jämförelseuppgifter från flera källor som hjälp vid uppföljningen. Skatteförvaltningen skickar också på eget initiativ uppgifter om virtuell valutahandel till andra länder.

Skatteförvaltningens webbseminarier besvarar placerarnas frågor, välkommen med den 22 mars

Skatteförvaltningen arrangerar två webbseminarier på tisdagen den 22 mars. Syftet är att hjälpa placerare i virtuella valutor att sköta sina skatteärenden rätt och i tid.

– Vi har redan nu via anmälningsblanketten och samtalsgrupper på Facebook fått in över hundra frågor som placerarna önskar få svar på. Målet är att ge praktiska råd och erbjuda information också om nya fenomen som anknyter till virtuella valutor, såsom NFT, cashback och staking, berättar specialsakkunnig Juho Hasa från Skatteförvaltningen.

Båda webbseminarierna är avgiftsfria och kan ses både via länken www.mediaserver.fi/live/vero och på Skatteförvaltningens Facebook-kanal.

Virtuella valutor och beskattningen – allmän information och vedertagen praxis börjar den 22 mars klockan 13 och Virtuella valutor och beskattningen – specialfall och nya fenomen börjar klockan 14. Tillställningarna går på finska. Inspelningarna publiceras på Youtube och svensk undertextning läggs till senare.

Fakta: undvik skatteförhöjning, deklarera inkomsterna själv

 • När inkomsterna av virtuella valutor deklareras själv på skattedeklarationen undviks den skatteförhöjning som påförs dem som inte deklarerat.
 • Det har skapats sådana inkomster av virtuella valutor som ska deklareras på skattedeklarationen om placeraren i fjol har
  • växlat virtuell valuta till euro eller annan officiell valuta
  • växlat virtuell valuta till en annan virtuell valuta
  • betalat fakturor med virtuell valuta
  • köpt varor eller tjänster med virtuell valuta
  • deltagit i brytning av virtuell valuta.
 • Inkomst av att använda virtuell valuta beskattas som kapitalinkomst, och virtuell valuta av brytning som förvärvsinkomst. Som värde på en virtuell valuta används den växelkurs som den virtuella valutan har vid tidpunkten för användningen eller brytningen.
 • Kostnaderna för anskaffningen av virtuell valuta kan dras av i beskattningen. Också de förluster som uppstått av överlåtelse av virtuella valutor är avdragbara.
 • De förhandsifyllda skattedeklarationerna för löntagarna kommer till MinSkatt i mars–april. Uppgifterna kan kompletteras när den egna förhandsifyllda skattedeklarationen finns i MinSkatt. De utsatta datumen för att komplettera infaller i maj.

Mer information:
Virtuella valutor
Beskattning av virtuella valutor
Evenemang, webbseminarier