Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

De utsatta datumen för att komplettera skattedeklarationen för löntagare närmar sig – avdragen för distansarbete väcker frågor andra året i rad

Skatteförvaltningens meddelande, 3.5.2022

Skatteförvaltningen förväntar sig att det görs lika mycket korrigeringar på de förhandsifyllda skattedeklarationerna som i fjol. Distansarbete blev på grund av coronavirussituationen en del av löntagarnas vardag och Skatteförvaltningen får fortfarande många frågor om avdragen för distansarbete.

Största delen av löntagarna ska lämna uppgifterna om beskattningen för 2021 under de närmaste veckorna.

Den första utsatta dagen för att komplettera skattedeklarationen är för löntagarna om en vecka på tisdagen den 10 maj. De andra utsatta dagarna är den 17 och den 24 maj. För en liten del av löntagare (näringsidkarnas makar) var den utsatta dagen redan den 1 april. Den egna utsatta dagen visas i MinSkatt och på den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Skatteförvaltningen har i vår skickat sammanlagt ca 5,5 miljoner förhandsifyllda skattedeklarationer. Till löntagare och pensionärer skickades fem miljoner förhandsifyllda skattedeklarationer.

Arbete både på arbetsplatsen och på distans på grund av coronan? Kom ihåg att kontrollera resekostnaderna och avdraget för arbetsrum

Den förhandsifyllda skattedeklarationen ska alltid kontrolleras. Om alla uppgifterna är rätt på den förhandsifyllda behöver kunden inte göra någonting. De flesta som får den förhandsifyllda skattedeklarationen har inte några uppgifter att ange. Förra våren kompletterade nästan 1,4 miljoner personer sina förhandsifyllda skattedeklarationer. I synnerhet löntagarna kan ha något att komplettera.

− Kontrollera att de färdigt antecknade inkomsterna och avdragen är rätt. De som i fjol arbetade både på arbetsplatsen och på distans kan behöva korrigera uppgifterna om speciellt kostnaderna för resorna mellan hemmet och arbetsplatsen och också avdraget för arbetsrum, säger ledande skattesakkunnig Mervi Hakkarainen.

– Om någon har använt munskydd under arbetsresorna med kollektivtrafik i fjol och köpt dem själv, kan kostnaderna för dem dras av i beskattningen som kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen. Avdraget för munskydden är två euro per resdag.

Det lönar sig också för dem som i huvudsak arbetat på distans att kontrollera att avdraget för arbetsrum har antecknats på den förhandsifyllda. Fulla 920 euro i schablonmässigt avdrag för arbetsrum kan göras om distansarbetet utgjort mer än hälften av alla årets arbetsdagar.

Deklarera också inkomster från uthyrning och virtuella valutor

En del ska också komplettera sina inkomster på skattedeklarationen.

−Vi får inte från annat håll förhandsuppgifter om exempelvis hyresinkomster och inkomster från växlingar av virtuella valutor för den förhandsifyllda skattedeklarationen. De ska deklareras själv, påminner Hakkarainen.

Den som deklarerar kan bekanta sig med anvisningarna och be om hjälp vid behov

Även i år kommer MinSkatt troligen vara det populäraste sättet att komplettera skattedeklarationen. I fjol gjorde 86 procent av dem som kompletterade sina förhandsifyllda skattedeklarationer korrigeringarna i tjänsten.

På skatt.fi finns omfattande anvisningar om hur det lönar sig att kontrollera och vid behov korrigera eller komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen: Den förhandsifyllda skattedeklarationen – så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

Hjälp fås också i Skatteförvaltningens telefonservice, sociala medier och chatten som på de utsatta dagarna har förlängda öppettider fram till kl. 19. Skattebyråernas öppettider: Skattebyråerna. Öppettiderna för en del skattebyråer har ändrats och förkortats på grund av coronavirussituationen.

Tidigare om vårens skattedeklarationer:

Så här går det att få skatteförmån för bland annat vårdarbete, städning eller renoveringsarbete – särskilt över 50-åringar gör hushållsavdrag

Över 80 000 fler placerare deklarerar hyresinkomster i vår än för sex är sedan – skattedeklarationerna ska kompletteras nu

Det lönar sig för distansarbetare att ansöka om dessa skatteförmåner nu – användningen av avdraget för arbetsrum ökade kraftigt under det första coronaåret

Skatteförvaltningen inväntar rekordmånga deklarationer med vinster av virtuella valutor