Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Över 80 000 fler placerare deklarerar hyresinkomster i vår än för sex år sedan – skattedeklarationerna ska kompletteras nu

Skatteförvaltningens meddelande, 26.4.2022

Just nu är det aktuellt med att komplettera skattedeklarationen för över 415 000 bostadsplacerare och övriga med hyresinkomster. Det är ett av de första gångerna som tusentals placerare nu kompletterar hyresinkomster på sin skattedeklaration.

Enligt Skatteförvaltningens uppgifter ökade antalet deklaranter som lämnade uppgifter om hyresinkomster eller hyresförluster med sammanlagt 25 procent under åren 2014–2020. År 2020 deklarerade allt som allt över 415 000 personer hyresinkomster eller hyresförluster.

-          På grund av bostadsplaceringsboomen finns det nu många nya ägare av placeringsbostäder bland deklaranterna. Hyresinkomsterna och de kostnader som hänför sig till uthyrningsverksamheten för 2021 ska deklareras senast på den egna utsatta dagen i maj, säger ledande skattesakkunnig Mervi Hakkarainen på Skatteförvaltningen.

Hyresinkomster är kapitalinkomster. Skatten på kapitalinkomster är 30 procent om kapitalinkomsterna understiger 30 000 euro under året och 34 procent om kapitalinkomsterna överstiger 30 000 under året.

Diagrammet på bilden beskriver hur antalet deklaranter av hyresinkomster eller hyresförluster har utvecklats från 2014 till 2020. Antalet har ökat med cirka 25 procent under perioden i fråga. År 2020 deklarerade 415 474 personer hyresinkomster eller hyresförluster

Det sammanlagda beloppet av hyresinkomster ökade med 26 procent – största delen är inkomster av placeringsbostäder

Beloppet av hyresinkomster ökade med sammanlagt 26 procent under åren 2014–2020. År 2020 fick placerarna sammanlagt 1,9 miljarder euro i hyresinkomster.

Största delen av hyresinkomsterna, 1,5 miljarder euro, flöt in av att hyra ut aktielägenheter, till exempel av placeringsbostäder eller tillfällig uthyrning av lägenheter, såsom Airbnb-verksamhet.

-        Också inkomster av korttidsuthyrning är sådana hyresinkomster som ska deklareras i beskattningen. Skatteförvaltningen följer med och övervakar deklarationen av också dessa inkomster, säger Hakkarainen.

År 2020 uppgick inkomsterna av uthyrningen av fastigheter till totalt 330 miljoner euro medan inkomsterna av uthyrningen av annan egendom var 22 miljoner euro. År 2020 hade 65 000 placerare sammanlagt 152 miljoner euro i hyresförlust.

Så här ska hyresinkomsterna anges på skattedeklarationen

Hyresinkomsterna ska själv kompletteras på den förhandsifyllda skattedeklarationen. Enklast är att göra det i MinSkatt.

Dessa uppgifter om hyresobjektet behövs

 • FO-numret och namnet på husbolaget / fastigheten. I MinSkatt visas alla kundens aktielägenheter och fastigheter som Skatteförvaltningen har uppgifter om. Den egendom ska väljas till vilken de hyresinkomster som ska deklareras hänför sig till.
 • uppgifter om hyresgästen
 • hyrestiden
 • inkomsterna
 • uppgifterna om utgifterna för uthyrningsverksamheten

Dra i beskattningen av kostnader för och förluster av hyresverksamheten

Kostnader som hänför sig till hyresverksamheten får dras av, till exempel:

 • direkta utgifter för att skaffa hyresgäster, exempelvis arvodet till Airbnb eller någon annan förmedlare
 • fasta kostnader för bostaden (t.ex. skötselvederlag) för hyrestiden.

Om kostnaderna är större än inkomsterna uppstår det förlust av hyresverksamheten. Förlusten dras av från andra kapitalinkomster. Det kan uppstå förlust till exempel om bostaden stått tom en del av året. Förutsättningen för att kostnaderna ska kunna dras av för den tid då bostaden stått tom är att ägaren hela tiden aktivt försökt hyra ut bostaden.

Bevara kvitton och verifikat

Verifikat som anknyter till hyresinkomster ska bevaras i sex år efter skatteårets utgång. Skatteförvaltningen ber om verifikat vid behov, alltså de behöver inte fogas till skattedeklarationen.

Deklarera senast på den utsatta dagen

Skicka de kompletterade uppgifterna i MinSkatt senast på den utsatta dagen. I år är de utsatta dagarna för att komplettera skattedeklarationen den 10, 17 och 24 maj. Den egna utsatta dagen finns på den förhandsifyllda skattedeklarationen och i MinSkatt.

FAKTA: Skattedeklarationsvåren 2022

 • Tiden för att kontrollera och komplettera skattedeklarationen är nu inne för de flesta. De förhandsifyllda skattedeklarationerna för alla löntagare och pensionärer finns i MinSkatt och anländer hem per post senast före utgången av april.
 • För löntagare och pensionärer är de utsatta dagarna för att komplettera skattedeklarationen den 10, 17 och 24 maj. Den egna utsatta dagen visas på den förhandsifyllda skattedeklarationen. I MinSkatt är det möjligt att komplettera skattedeklarationen ännu på den sista inlämningsdagen. Om skattedeklarationen kompletteras på en pappersblankett ska blanketten vara framme hos Skatteförvaltningen på den egna utsatta dagen.
 • Den utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen för firmaföretagare, jord- och skogsbruksidkare och deras makar var den 1 april. Om någon glömt att deklarera uppgifter: läs anvisningarna här och agera genast.
 • Skatteförvaltningen skickar allt som allt 4,9 miljoner förhandsifyllda skattedeklarationer under våren.

Ytterligare information om temat:

Så här anger du hyresinkomster på skattedeklarationen och drar av kostnader från hyresinkomsterna

Så här deklarerar du hyresinkomster av tillfällig uthyrning av bostad

Tidigare om temat:

Så här går det att få skatteförmån för bland annat vårdarbete, städning eller renoveringsarbete – särskilt över 50-åringar gör hushållsavdrag

Det lönar sig för distansarbetare att ansöka om dessa skatteförmåner nu – användningen av avdraget för arbetsrum ökade kraftigt under det första coronaåret

Skattedeklarationstiden är nu – 170 procent fler deklarerade utgifter för förvärvande av inkomst i fjol