Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Utlandsindrivning

Anvisningen gäller såväl person- som företags- och samfundskunder

Indrivning av finländska skatter från utlandet

Skatteförvaltningen kan för indrivning skicka en skatt som inte har betalats i Finland till en medlemsstat i Europeiska unionen eller en stat med vilken Finland har ett gällande avtal om handräckning i frågor som gäller indrivning av skatt. En behörig myndighet i staten som ger handräckning driver in skatten i enlighet med lagarna och praxisen i den aktuella staten.

Indrivning av utländska skatter i Finland

Skatteförvaltningen ger myndigheter i andra stater handräckning då det gäller att driva in obetalda utländska skatter i Finland. Begäran om handräckning för indrivning av skatter i Finland kan göras av en behörig myndighet i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat med vilken Finland har ett gällande avtal om handräckning i ärenden som gäller indrivning av skatt. En utländsk skatt drivs in som en motsvarande skatt i Finland.

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017