E-tjänster

Privatpersoner

Skattekort

Kontrollera din skattesats och beställ vid behov ett nytt skattekort. Se anvisningarna.

Avstå från pappersposten

Ta i bruk Suomi.fi-meddelandena. Du får ett meddelande i din e-post alltid när det finns ny information om dina skatteärenden i MinSkatt.

Tilläggsförskott

Genom att betala tilläggsförskott kan du minska kvarskattebeloppet och den ränta som beräknas på kvarskatten.
Ansök om tilläggsförskott innan du betalar. Läs anvisningarna.