Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Vuosi-ilmoitusten korjaaminen

Jos olet antanut vuosi-ilmoituksen virheellisenä, korjaa se mahdollisimman pian, jotta tiedot ehtivät henkilöasiakkaiden esitäytetylle veroilmoitukselle.

Huomaa, että tulorekisteriin ilmoittamiesi tietojen korjaukset pitää tehdä tulorekisterissä.

Milloin vuosi-ilmoitus pitää korjata?

Tee korjaukset sähköisesti vuoden 2022 vuosi-ilmoituksiin viimeistään

  • 15.3.2023, jotta tiedot ehtivät henkilöasiakkaiden esitäytettyihin veroilmoituksiin 
  • 28.4.2023, jotta oikeat tiedot saadaan henkilöasiakkaiden verotuspäätöksiin, vaikka ne eivät ehdikään esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Jos korjaat tietoja vielä 28.4.2023 jälkeen, antamasi tiedot otetaan huomioon verotuksessa ja tarvittaessa henkilöasiakkaan verotusta korjataan tai verotuspäätöstä oikaistaan.

Korjaa vuosi-ilmoitukset korvaavalla ilmoituksella

Anna korvaava ilmoitus vain niistä tulonsaajista tai muista verovelvollisista, joiden alkuperäiset tiedot ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä. Uusi erittely korvaa aikaisemmin annetun erittelyn tiedot: ilmoita uudessa erittelyssä tulonsaajan kaikki tiedot, sekä korjatut että alkuperäisessä ilmoituksessa oikein olleet tiedot. Ilmoita korvaavalla ilmoituksella verovelvollisen koko kalenterivuoden tiedot.

Korjaatko vuosi-ilmoituksen tunnistetietoja?

Koska korvaavassa korjaustavassa uusi ilmoitus korvaa aina edellisen, verovelvollisella voi olla vain yksi samoilla tunnistetiedoilla annettu ilmoitus. Tunnistetietoja ovat muun muassa maksajan tunnus (henkilö- tai Y-tunnus), verovuosi, tulonsaajan tai muun verovelvollisen tunnus (henkilö- tai Y-tunnus) ja suorituslaji.

Jos korjaat tunnistetietoja, poista ensin virheellinen ilmoitus kokonaan. Anna sitten uusi ilmoitus, jossa on oikeat tunnistetiedot. Vuosi-ilmoitusten tunnistetiedot on mainittu kunkin vuosi-ilmoituksen täyttöohjeessa ja tietuekuvauksessa.

Mihin asti vuosi-ilmoituksilla annettuja tietoja pitää korjata?

Määräajat vuosi-ilmoitusten korjaamiseen ovat samat kuin tuloverotuksen oikaisuvaatimuksilla.

Katso määräajat ohjeesta Oikaisuvaatimus tuloverotuksessa

Mistä lisätietoja?

Verkkolomakkeella annettujen vuosi-ilmoitusten korjaamisesta saa lisätietoja kunkin palveluntarjoajan omasta palvelusta.

Tiedostona annetut vuosi-ilmoitukset: Ilmoittamismenettelyn muutokset on tehty tietuekuvauksiin. Varmista aina ohjelmiston toimittajalta, että käyttämässäsi ohjelmistossa on huomioitu voimassa olevat tietuekuvaukset.

Tarkempia tietoja on ohjeessa Tiedostona sähköisesti annettujen vuosi-ilmoitusten korjaaminen. Voit myös soittaa Verohallinnon palvelunumeroon 029 497 038 (Vuosi-ilmoitukset osingoista ja muista suorituksista).

Anna korvaava ilmoitus vain siitä osingonsaajasta, jonka erittelytiedoissa osingon määrä oli virheellinen. Uusi erittely korvaa aikaisemmin annetun erittelyn tiedot: ilmoita uudessa erittelyssä osingonsaajan kaikki tiedot, sekä korjatut että alkuperäisessä ilmoituksessa oikein olleet tiedot.

Jos korjaat vuosi-ilmoituksen Verohallinnon asiointipalvelussa, saat lisätietoa ohjeesta Vuosi-ilmoitusten korjaaminen ja poistaminen asiointipalvelussa (luku 5.2.1.)

Jos korjaat vuosi-ilmoituksen Verohallinnon asiointipalvelussa, tee näin:

Poista ensin sen osingonsaajan erittelytiedot, jossa on väärä henkilötunnus. Lähetä sen jälkeen osingonsaajan tiedot korjattuna uudella vuosi-ilmoituksella. Saat lisätietoa ohjeesta Vuosi-ilmoitusten korjaaminen ja poistaminen asiointipalvelussa (luku 5.2.2) 

Jos korjaat vuosi-ilmoituksen paperilomakkeella, tee näin:

Merkitse rasti kohtaan “Korvaa aikaisemmin annetut tiedot”. Täytä lomakkeen yläosan yhteenvetotiedot samalla tavalla kuin alkuperäisessä vuosi-ilmoituksessa.

Ilmoita osingonsaajien erittelyssä kohdassa Saaja 1 aikaisemmin ilmoittamasi virheellinen henkilötunnus (Osingonsaajan henkilö- tai Y-tunnus (083) sekä suorituslaji (084). Älä ilmoita kohdassa Saaja 1 muita tietoja. Ilmoita kohdassa Saaja 2 osingonsaajan oikea henkilötunnus sekä kaikki muut aikaisemmin ilmoittamasi tiedot.

Jos korjausaineistoa ei voi tuottaa samalla ohjelmistolla, jolla alkuperäinen aineisto on tuotettu, voit korjata yksittäiset erittelyt verkkolomakkeella tai paperilomakkeella. Verkkolomakkeella tai paperilomakkeella ohjelmistotieto ei ole tunnistetietona. Muiden tunnistetietojen tulee olla samat kuin alkuperäisellä erittelyllä.

Jos tilitoimisto vaihtuu kesken vuoden, suorituksen maksajan pitää huolehtia, että alkuvuoden tiedot aiemmalta tilitoimistolta välittyvät uudelle tilitoimistolle. Alkuvuoden ja loppuvuoden tiedot pitää laskea yhteen ennen vuosi-ilmoituksen lähettämistä. Muussa tapauksessa vain loppuvuoden tiedot välittyvät henkilöiden verotukseen. Koko vuodelta annetaan siis vain yksi ilmoitus.

Jos ohjelmisto on vaihtunut kesken vuotta, uuden ohjelmiston käyttäjän on laskettava alkuvuoden ja loppuvuoden tiedot yhteen ennen vuosi-ilmoituksen lähettämistä. Jos tietojen yhteen laskeminen ei ole mahdollista, voi kahden eri ohjelmiston muodostamat tiedostot antaa erillään, jos niissä on eri ohjelmistotieto. Kun samalle saajalle tulee kaksi vuosi-ilmoitusta erilaisella ohjelmistotiedolla, ne eivät korvaa toisiaan, vaan molemmat jäävät aktiiviksi.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2023