Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Vuosi-ilmoitusten korjaaminen

Jos olet antanut vuosi-ilmoituksen virheellisenä, korjaa se mahdollisimman pian, jotta tiedot ehtivät henkilöasiakkaiden esitäytetylle veroilmoitukselle.

Huomaa, että tulorekisteriin ilmoittamiesi tietojen korjaukset pitää tehdä tulorekisterissä.

Milloin vuosi-ilmoitus pitää korjata?

Tee korjaukset sähköisesti vuoden 2022 vuosi-ilmoituksiin viimeistään

  • 15.3.2023, jotta tiedot ehtivät henkilöasiakkaiden esitäytettyihin veroilmoituksiin 
  • 28.4.2023, jotta oikeat tiedot saadaan henkilöasiakkaiden verotuspäätöksiin, vaikka ne eivät ehdikään esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Jos korjaat tietoja vielä 28.4.2023 jälkeen, antamasi tiedot otetaan huomioon verotuksessa ja tarvittaessa henkilöasiakkaan verotusta korjataan tai verotuspäätöstä oikaistaan.

Korjaa vuosi-ilmoitukset korvaavalla ilmoituksella

Anna korvaava ilmoitus vain niistä tulonsaajista tai muista verovelvollisista, joiden alkuperäiset tiedot ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä. Uusi erittely korvaa aikaisemmin annetun erittelyn tiedot: ilmoita uudessa erittelyssä tulonsaajan kaikki tiedot, sekä korjatut että alkuperäisessä ilmoituksessa oikein olleet tiedot. Ilmoita korvaavalla ilmoituksella verovelvollisen koko kalenterivuoden tiedot.

Vuoden 2018 tai sitä aikaisempia vuosia koskevat työnantajan vuosi-ilmoitusten virheet korjataan edelleen korvaavalla vuosi-ilmoituksella.

Korjaatko vuosi-ilmoituksen tunnistetietoja?

Koska korvaavassa korjaustavassa uusi ilmoitus korvaa aina edellisen, verovelvollisella voi olla vain yksi samoilla tunnistetiedoilla annettu ilmoitus. Tunnistetietoja ovat muun muassa maksajan tunnus (henkilö- tai Y-tunnus), verovuosi, tulonsaajan tai muun verovelvollisen tunnus (henkilö- tai Y-tunnus) ja suorituslaji.

Jos korjaat tunnistetietoja, poista ensin virheellinen ilmoitus kokonaan. Anna sitten uusi ilmoitus, jossa on oikeat tunnistetiedot. Vuosi-ilmoitusten tunnistetiedot on mainittu kunkin vuosi-ilmoituksen täyttöohjeessa ja tietuekuvauksessa.

Korjaaminen sähköisesti

Jos maksuvuosi on 2015 tai sitä aikaisempi vuosi, et voi korjata seuraavia vuosi-ilmoituksia sähköisesti:

  • Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus
  • Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista
  • Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista
  • Vuosi-ilmoitus osingoista
  • Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä
  • Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä
  • Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista
  • Puun ostajan vuosi-ilmoitus

Muiden kuin yllä mainittujen vuosi-ilmoitusten korjauksia et voi tehdä sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee vuotta 2017 tai sitä aikaisempaa vuotta. Korjaus pitää tehdä tällöin paperilla.

Mihin asti vuosi-ilmoituksilla annettuja tietoja pitää korjata?

Määräajat vuosi-ilmoitusten korjaamiseen ovat samat kuin tuloverotuksen oikaisuvaatimuksilla.

Katso määräajat ohjeesta Oikaisuvaatimus tuloverotuksessa

Mistä lisätietoja?

Verkkolomakkeella annettujen vuosi-ilmoitusten korjaamisesta saa lisätietoja kunkin palveluntarjoajan omasta palvelusta.

Tiedostona annetut vuosi-ilmoitukset: Ilmoittamismenettelyn muutokset on tehty tietuekuvauksiin. Varmista aina ohjelmiston toimittajalta, että käyttämässäsi ohjelmistossa on huomioitu voimassa olevat tietuekuvaukset.

Tarkempia tietoja on ohjeessa Tiedostona sähköisesti annettujen vuosi-ilmoitusten korjaaminen. Voit myös soittaa Verohallinnon palvelunumeroon 029 497 038 (Vuosi-ilmoitukset osingoista ja muista suorituksista).

Koska maksuvuosi on tunnistetieto, poista ilmoitus antamalla korvaava yhteenveto, jossa ilmoitat pakolliset tunnistetiedot eli maksajan Y-tunnuksen, virheellisenä ilmoitetun maksuvuoden, verovuoden sekä osingonjakopäätöspäivän.

Poista saajakohtaiset erittelytiedot antamalla korvaavat ilmoitukset, joissa ilmoitat vain tulonsaajien henkilötunnukset, ei siis muita saajan tietoja. Anna lisäksi uusi vuosi-ilmoitus, jossa on oikeat tiedot.

Tulonsaajan henkilötunnus on tunnistetieto, joten sitä ei voi korjata vain yhdellä korvaavalla ilmoituksella.

Jos korjaat vuosi-ilmoituksen sähköisesti, tee näin:

Anna ensin korvaava vuosi-ilmoitus, jossa ilmoitat vain tulonsaajan virheellisen henkilötunnuksen sekä muut ilmoittamasi tunnistetiedot, kuten maksajan tunnus, verovuosi ja suorituslaji. Jätä muut kohdat tyhjiksi, jotta virheellinen tieto poistuu. Anna lisäksi uusi vuosi-ilmoitus, jossa ilmoitat oikean henkilötunnuksen sekä kaikki muut tiedot uudelleen.

Jos korjaat vuosi-ilmoituksen paperilomakkeella, sinun pitää ilmoittaa myös yhteenvedon tiedot uudelleen.

Jos korjausaineistoa ei voi tuottaa samalla ohjelmistolla, jolla alkuperäinen aineisto on tuotettu, voit korjata yksittäiset erittelyt verkkolomakkeella tai paperilomakkeella. Verkkolomakkeella tai paperilomakkeella ohjelmistotieto ei ole tunnistetietona. Muiden tunnistetietojen tulee olla samat kuin alkuperäisellä erittelyllä.

Jos tilitoimisto vaihtuu kesken vuoden, suorituksen maksajan pitää huolehtia, että alkuvuoden tiedot aiemmalta tilitoimistolta välittyvät uudelle tilitoimistolle. Alkuvuoden ja loppuvuoden tiedot pitää laskea yhteen ennen vuosi-ilmoituksen lähettämistä. Muussa tapauksessa vain loppuvuoden tiedot välittyvät henkilöiden verotukseen. Koko vuodelta annetaan siis vain yksi ilmoitus.

Jos ohjelmisto on vaihtunut kesken vuotta, uuden ohjelmiston käyttäjän on laskettava alkuvuoden ja loppuvuoden tiedot yhteen ennen vuosi-ilmoituksen lähettämistä. Jos tietojen yhteen laskeminen ei ole mahdollista, voi kahden eri ohjelmiston muodostamat tiedostot antaa erillään, jos niissä on eri ohjelmistotieto. Kun samalle saajalle tulee kaksi vuosi-ilmoitusta erilaisella ohjelmistotiedolla, ne eivät korvaa toisiaan, vaan molemmat jäävät aktiiviksi.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 7.11.2022