Tietuekuvaukset - Vuosi-ilmoitus

Vuoden 2019 vuosi-ilmoitusten korjaaminen (pdf) (20.12.2019)

Saajakohtaisten tietojen korjaaminen - poisto ja korjauslisäys (pdf)

 

Nimi Tietuekuvaus (pdf)  Lomake (pdf) / Täyttöohje (pdf) / Ilmoituksen ohjesivulle
Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus, saajakohtainen erittely (VSPSERIE) Vuodelle 2019 ei julkaista formaattia, koska tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.

2018 (15.11.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016

7801/2018

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset (VSRAERIE) 2020 (29.4.2020)
2019
2018 (14.11.2018)
2017
 (20.11.2017)
2016
7809/2020

Työnantajan vuosi-ilmoituksen maksajakohtaiset tiedot (VSPSVYHT) Vuodelle 2019 ei julkaista formaattia, koska tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.

2018 (15.11.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016

7801/2018
Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus, saajakohtainen erittely ilman kustannusten korvauksia (VSPSERIK) Vuodelle 2019 ei julkaista formaattia, koska tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.

2018 (24.1.2018)
2017
 (20.11.2017)
2016

-
Palkansaajan kustannusten korvaukset (VSPSKUST) Vuodelle 2019 ei julkaista formaattia, koska tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.

2018
2017
 (10.10.2017)
2016

7801/2018
Vuosi-ilmoitus osingoista, erittelytiedot (VSOSERIE 2020 
2019 (22.11.2019)
2018
 (15.11.2018)
2017
 (20.11.2017)
2016
7812/2020

Vuosi-ilmoitus osingoista, yhteenvetotiedot (VSOSVYHT 2020
2019
2018
 (15.11.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016
7812/2020

Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista (VSELERIE 2020 (29.4.2020)
2019
2018
 (6.8.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016
7803/2019
Eläkkeen ja etuuden maksajan yhteyshenkilön  vuosi-ilmoitus (VSELVYHT) 2020
2019
2018

2017
 (10.10.2017)
2016
7803/2019
Vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely (VSTAKELE) 2020 (25.3.2020)
2019
2018 (30.1.2018)
2017 (10.10.2017)
7817/2020
Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä, sijoitusrahaston rahasto- ja yhteissijoitusyrityksen osuuksista (VSTVERIE 2020 (17.6.2020)
2019 (17.6.2020)
2018
 (6.8.2018)
2017
 (20.11.2017)
2016
7805/2020
TVL:n vuosi-ilmoituksen yhteyshenkilö (VSTVVYHT) 2020
2019
2018
 (6.8.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016
7805/2020
Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaiset korot (VSKTVYSL 2020
2019
2018

2017
 (10.10.2017)
2016

7815/2020

Vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista (VSULKOSE) 2020
2019
2018
 (17.12.2018)
2017
 (10.10.2017)
 
Vuosi-ilmoitus pääomanpalautukset (VSPAOPAL) 2020
2019
2018
 (7.2.2018)
2017 (7.2.2018)
 
Vuosi-ilmoitus, osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi luettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut (VSOSLAIE)

2020
2019 (10.6.2019)
2018
 (30.1.2018)
2017
 (1.11.2017)

 

7851/2019

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut (VSELVAKE) 2020
2019
2018
 (30.1.2018)
2017
 (10.10.2017)
 
Arvopaperin välittäjän ja sijoitusrahaston osto- ja myyntierittelyjen ilmoittaminen (VSAPUUSE) 2020 (21.4.2020)
2019 (18.6.2019)
2018 
(7.2.2018)
2017
(20.11.2017)
 
Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt (VSAPPSPS) 2019 (30.7.2019)
2018
 (12.6.2018)
2017
 (10.10.2017)
 
Omaisuudenhoitomaksujen ilmoittaminen (VSOMHOIE) 2020
2019
2018
 (14.11.2018)
2017
 (10.10.2017)
 
Ilmoitus lainoista ja koroista (VSLAINAE)
luotto- ja rahoituslaitokset, työnantajat, kunnat, vakuutusyhtiöt
2020
2019
2018 (14.11.2018)
2017
(30.11.2017)
3764/2019
Puun ostajan vuosi-ilmoitustiedot (VSPUERIE) 2020
2019
2018
 (6.8.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016
7807/2017
Puun ostajan vuosi-ilmoituksen yhteyshenkilön tiedot (VSPUVYHT) 2020
2019
2018
 (6.8.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016
7807/2017
Ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut (VSATMAKE)
Työmarkkinajärjestöt, työttömyyskassat
2020
2019
2018

2017
 (10.10.2017)
3766/2020


Vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä (VSKORVPV)
Työttömyyskassa, Kela, työvoimaviranomainen
2020
2019
2018

2017
 (10.10.2017)
 
Ilmoitus maksetusta apurahasta (VSAPURAE) 2020
2019
2018
 (27.9.2018)
2017
 (10.10.2017)
3927/2019
Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajille maksetut vakuutussuoritukset (VSVMAKSE) 2020
2019
2018 (30.1.2018)
2017
 (20.11.2017)

3928/2020

Julkiset tuet (VSJTUETE 2020 (26.2.2020)
2019
2018

2017
 (20.11.2017)
Maksajakohtainen tukilajikoodilistaus ei ole enää käytössä.
Lisäohje tuen maksajille 
(28.2.2017)
Työtulotiedon ilmoittaminen (VSTYOTUE)

2020
2019
2018

2017
 (10.10.2017)

 
FATCA-vuosi-ilmoitus
FATCA-sopimuksessa tarkoitetuille finanssilaitoksille

2019 (25.8.2020)

 

CRS- ja DAC2- vuosi-ilmoitukset Finanssilaitoksille

2019 (25.8.2020)

TAXFI (xsd)

isofatcatypes (xsd)

 
Rekisteröityneen säilyttäjän vuosi-ilmoitus

Tekninen soveltamisohje

2021

XML-esimerkit (pdf) (23.9.2020)

Esimerkkitiedostot:
Case 1 (xml)
Case 2 (xml)
Case 3 (xml)
Case 4 (xml)
Case 5 (xml)
Case 6 (xml)

Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä, erittelytiedot (VSOKERIE 2020
2019
2018
 (15.11.2018)
2017
 (20.11.2017)
2016
7816/2020

Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä, yhteenvetotiedot (VSOKVYHT 2020
2019
2018
 (15.11.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016
7816/2020
Luonnollisen henkilön lahjoitusvähennys (VSLAHVAH) 2020
2019
2018

2017
 (10.10.2017)
 
Vuosi-ilmoitus osakesäästötiliä koskevista tiedoista (VSOSAKET) 2020 Ohje
Vuosi-ilmoitus välitetyistä palveluista (VSVALPAL)

API-rajapintakuvaukset:

Kuljetus API ja Vuokraus API

Ohje

Suoraan puolueelle maksetun luottamushenkilömaksun ilmoittaminen

Lisätietoa tietuekuvauksista ja aiempien vuosien tietuekuvaukset saat sähköpostiosoitteesta ohjelmistotalot(a)vero.fi.

Vuodelle 2019 ei julkaista formaattia koska tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.