Tietuekuvaukset - Vuosi-ilmoitus

Nimi Tietuekuvaus (pdf)  Lomake (pdf) / Täyttöohje (pdf) / Ilmoituksen ohjesivulle
Vuosi-ilmoitus osingoista, erittelytiedot (VSOSERIT, vuosi 2020 ja aiemmat vuodet VSOSERIE) 2021 (26.5.2021)
2020 
2019 (22.11.2019)
2018
 (15.11.2018)
2017
 (20.11.2017)
2016
7812
Vuosi-ilmoitus osingoista, yhteenvetotiedot (VSOSYHTV, vuosi 2020 ja aiemmat vuodet VSOSVYHT)  2021 (17.9.2021)
2020
2019
2018
 (15.11.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016
7812
Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä, sijoitusrahaston rahasto- ja yhteissijoitusyrityksen osuuksista (VSTVERIE) 2021  (26.5.2021)
2020 (17.6.2020)
2019 (17.6.2020)
2018
 (6.8.2018)
2017
 (20.11.2017)
2016
7805
TVL:n vuosi-ilmoituksen yhteyshenkilö (VSTVVYHT) 2021
2020
2019
2018
 (6.8.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016
7805
Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaiset korot (VSKTVYSL 2021
2020
2019
2018

2017
 (10.10.2017)
2016
7815
Vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista (VSULKOSE) 2021
2020
2019
2018
 (17.12.2018)
2017
 (10.10.2017)
Ohje
Vuosi-ilmoitus pääomanpalautukset (VSPAOPAL) 2021
2020
2019
2018
 (7.2.2018)
2017 (7.2.2018)
Ohje
Vuosi-ilmoitus, osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi luettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut (VSOSLAIE)

2021
2020
2019 (10.6.2019)
2018
 (30.1.2018)
2017
 (1.11.2017) 

7851

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut (VSELVAKE) 2021
2020
2019
2018
 (30.1.2018)
2017
 (10.10.2017)
Ohje
Arvopaperin välittäjän ja sijoitusrahaston osto- ja myyntierittelyjen ilmoittaminen (VSAPUUSE) 2021
2020 (6.10.2020)
2019 (18.6.2019)
2018 
(7.2.2018)
2017
(20.11.2017)
Ohje
Omaisuudenhoitomaksujen ilmoittaminen (VSOMHOIE) 2021
2020
2019
2018
 (14.11.2018)
2017
 (10.10.2017)
Ohje
Ilmoitus lainoista ja koroista (VSLAINAE)
luotto- ja rahoituslaitokset, työnantajat, kunnat, vakuutusyhtiöt
2021
2020
2019
2018 (14.11.2018)
2017
(30.11.2017)
3764
Puun ostajan vuosi-ilmoitustiedot (VSPUERIE) 2021
2020
2019
2018
 (6.8.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016
7807
Puun ostajan vuosi-ilmoituksen yhteyshenkilön tiedot (VSPUVYHT) 2021
2020
2019
2018
 (6.8.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016
7807
Ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut (VSATMAKE)
Työmarkkinajärjestöt, työttömyyskassat
2021
2020
2019
2018

2017
 (10.10.2017)
3766Ilmoitus maksetusta apurahasta (VSAPURAE) 2021
2020
2019
2018
 (27.9.2018)
2017
 (10.10.2017)
3927
Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajille maksetut vakuutussuoritukset (VSVMAKSE) 2021
2020
2019
2018 (30.1.2018)
2017
 (20.11.2017)

3928

Julkiset tuet (VSJTUETE 2021
2020 (26.2.2020)
2019
2018

2017
 (20.11.2017)

Ohje

Työtulotiedon ilmoittaminen (VSTYOTUE)

2021
2020
2019
2018

2017
 (10.10.2017)

Ohje
Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä, erittelytiedot (VSOKERIE 2021
2020
2019
2018
 (15.11.2018)
2017
 (20.11.2017)
2016
7816

Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä, yhteenvetotiedot (VSOKVYHT 2021
2020
2019
2018
 (15.11.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016
7816
Luonnollisen henkilön lahjoitusvähennys (VSLAHVAH) 2021
2020
2019
2018

2017
 (10.10.2017)
Ohje
Vuosi-ilmoitus osakesäästötiliä koskevista tiedoista (VSOSAKET) 2021 (17.9.2021)
2020 (26.11.2020)
Ohje
Vuosi-ilmoitus listaamattoman osakeyhtiön henkilöstöannista (VSLISTHA) 2021 (19.4.2021) Ohje
Vuosi-ilmoitus välitetyistä palveluista (VSVALPAL)

API-rajapintakuvaukset:

Kuljetus API ja Vuokraus API

Ohje
Rekisteröityneen säilyttäjän vuosi-ilmoitus (WRP101) Tekninen soveltamisohje 2021 (4.10.2021)

Trace-skeema:
isotrctypes (1.0.3, xsd)
TraceWrapper (1.0, xsd)
oecdtrctypes (1.0.1, xsd)
TraceXML (1.2, xsd)
ReadMe (txt) (8.6.2021)

XML-esimerkit (pdf) (9.6.2021)

Esimerkkitiedostot:
Case 1 (xml)
Case 2 (xml)
Case 2b Korjaus (xml)
Case 3 (xml)
Case 3b Korjaus (xml)
Case 4 (xml)
Case 4b Poisto (xml)
Case 5 (xml)
Case 6 (xml)
Case 7 (xml)
Case 8 (xml)
Case 9 (xml)
Case 10 (xml)
Case 11 Summary (xml)
Case 12  Nollailmoitus (xml)

Julkisesti noteeratun yhtiön vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista (WRP102) Tekninen soveltamisohje 2021 (6.10.2021) Trace-skeema:
isotrctypes (1.0.3, xsd)
TraceWrapper (1.0, xsd)
oecdtrctypes (1.0.1, xsd)
TraceXML (1.2, xsd)
ReadMe (txt) (8.6.2021)

XML-esimerkit (pdf) (17.9.2021)

Esimerkkitiedostot:
Case 1 (xml)
Case 2 (xml)
Case 3 (xml)
Case 4 (xml)

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut osingot (VSROSERI) 2021 (3.11.2021) 7809
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut korot (VSRKOERI) 2021 (26.5.2021) 7809
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut muut suoritukset (VSRMUERI) 2021 (26.5.2021) 7809
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset (VSRAERIE) Vuodelle 2021 ei julkaista VSRAERIE-tietuekuvausta. Rajoitetusti verovelvollisille maksetut suoritukset, kuten eläkkeet ja etuudet, ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi. Muut tiedot ilmoitetaan Verohallintoon vuosi-ilmoituksilla, esim. VSROSERI.

2020 (29.4.2020)
2019
2018 (14.11.2018)
2017
 (20.11.2017)
2016

7809
FATCA-vuosi-ilmoitus
FATCA-sopimuksessa tarkoitetuille finanssilaitoksille
2020 (5.11.2021)  
CRS- ja DAC2- vuosi-ilmoitukset Finanssilaitoksille 2020 (11.6.2021)

TAXFI (TAXFI 2.0, xsd)
isocrstypes (TAXFI 2.0, xsd)
Esimerkkitiedostot, TAXFI 2.0

Ilmoituksella CRS ja DAC2 tiedot (xml)
Korjausilmoitus (xml)
Nollailmoitus (xml)
Tilinhaltija ei luonnollinen hlo (xml)
Poisto koko ilmoitukselle (xml)
Yksittäisen CRS DAC2 tilin poisto (xml)

Vuosi-ilmoitus muista ansio- tai pääomatuloa olevista suorituksista (VSMUUAPT) 2021 Ohje
Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista (VSELERIE Vuodelle 2021 ei julkaista VSELERIE-tietuekuvausta. Suurin osa eläkkeistä ja etuuksista ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää etuustietojen ilmoittamisesta tulorekisteri.fi. Osa suorituksista ilmoitetaan Verohallintoon vuosi-ilmoituksella. VSMUUAPT.

2020 (29.4.2020)
2019
2018
 (6.8.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016

7803
Eläkkeen ja etuuden maksajan yhteyshenkilön  vuosi-ilmoitus (VSELVYHT) Vuodesta 2021 alkaen ei julkaista VSELVYHT-tietuekuvausta.

2020
2019
2018

2017
 (10.10.2017)
2016

7803
Vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely (VSTAKELE) Vuodesta 2021 alkaen tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.
2020 (25.3.2020)
2019
2018 (30.1.2018)
2017 (10.10.2017)
7817
Vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä (VSKORVPV)
Työttömyyskassa, Kela, työvoimaviranomainen
Vuodesta 2021 alkaen tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.
2020
2019
2018

2017
 (10.10.2017)
Ohje
Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt (VSAPPSPS) Vuodesta 2020 alkaen ei julkaista VSAPPSPS-tietuekuvausta. 
2019 (30.7.2019)
2018
 (12.6.2018)
2017
 (10.10.2017)
Ohje
Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus, saajakohtainen erittely (VSPSERIE) Vuodesta 2019 alkaen tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.

2018 (15.11.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016

7801
Työnantajan vuosi-ilmoituksen maksajakohtaiset tiedot (VSPSVYHT) Vuodesta 2019 alkaen tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.

2018 (15.11.2018)
2017
 (10.10.2017)
2016

7801
Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus, saajakohtainen erittely ilman kustannusten korvauksia (VSPSERIK) Vuodesta 2019 alkaen tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.

2018 (24.1.2018)
2017
 (20.11.2017)
2016

-
Palkansaajan kustannusten korvaukset (VSPSKUST) Vuodesta 2019 alkaen tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Lue lisää tulorekisteri.fi.

2018
2017
 (10.10.2017)
2016

7801


Suoraan puolueelle maksetun luottamushenkilömaksun ilmoittaminen

Lisätietoa tietuekuvauksista ja aiempien vuosien tietuekuvaukset saat sähköpostiosoitteesta ohjelmistotalot(a)vero.fi.