Osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi luettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut (7851)

Osakeyhtiö ilmoittaa tällä vuosi-ilmoituksella verovuoden päättyessä maksamatta olevat rahalainat, jotka osakas tai hänen perheenjäsenensä on saanut osakeyhtiöltä.

Lomake lähetetään osoitteeseen:
Vuosi-ilmoitusten optinen lukupalvelu
PL 300
00052 VERO

Luonnollisen henkilön osakeyhtiöstä nostaman osakaslainan verotus