Vuosi-ilmoitus muista ansio- tai pääomatuloa olevista suorituksista

Vuosi-ilmoitus muista ansio- tai pääomatuloa olevista suorituksista korvaa eläkkeiden ja etuuksien vuosi-ilmoituksen siltä osin, kun tiedot eivät siirry tulorekisteriin ilmoitettaviksi.

Vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan veronalaiset lakkoavustukset, pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuvat suoritukset, sekä lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen palautukset.

Tiedot on annettava sähköisesti. Paperilomaketta tietojen antamiseksi ei ole.

Ilmoita tiedot Ilmoitin.fi:ssä

Ohjeita tiedostoina lähetettyihin vuosi-ilmoituksiin – tietuekuvaukset 

Korjaaminen

Jos korjaat tietoja, anna uusi korvaava vuosi-ilmoitus. Anna ilmoitus vain niistä tulonsaajista, joiden alkuperäiset tiedot ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä.

Jos korjaat tietoja, ilmoita korjatut tiedot saman vuoden lomakkeella, jolla ilmoitit alkuperäiset tiedot.

Lisätietoa korjaamisesta