Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Vuosi-ilmoitus puolueelle maksetusta luottamushenkilömaksusta

Puolueen on ilmoitettava sellaiset henkilön tuloverotuksessa vähennyskelpoiset luottamushenkilömaksut, jotka henkilö on itse maksanut suoraan puolueelle.

Vähennyskelpoisia luottamushenkilömaksuja ovat kunnallisista, hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän luottamustoimista maksetuista kokouspalkkioista perityt luottamushenkilömaksut. Luottamustoimia ovat esimerkiksi jäsenyydet kunnan, hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän hallituksessa, valtuustossa ja lautakunnassa tai muissa yhteistyöelimissä.

Jos kokouspalkkion maksaja, esimerkiksi kunta, on perinyt maksun suoraan kokouspalkkiosta ja välittänyt maksun sitten puolueelle, kokouspalkkion maksaja, eli kunta, ilmoittaa tällaiset perityt maksut tulorekisteriin tulorekisterin ohjeiden mukaan.

Maksua ei ilmoiteta, eikä se ole verotuksessa vähennyskelpoinen, jos se on maksettu muusta kuin kunnallisesta, hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän luottamustoimesta, esimerkiksi osakeyhtiön tai muun yksityisoikeudellisen yhteisön hallituksen jäsenyydestä.

Milloin tiedot pitää antaa?

Anna vuosi-ilmoitus viimeistään maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Jos määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava Verohallinnossa seuraavana arkipäivänä.

Miten vuosi-ilmoitus annetaan?

Anna ilmoitus Verohallinnolle vuosittain turvasähköpostilla. Ilmoita seuraavat luottamushenkilömaksun maksajan tiedot esimerkiksi Excel-taulukossa turvasähköpostin liitteenä:

  • henkilön nimi
  • henkilötunnus
  • luottamushenkilömaksun määrä
  • maksuvuosi
  • puolueen nimi ja y-tunnus
  • vuosi-ilmoituksen antaneen yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero

Saat tarkemmat lähetysohjeet osoitteesta ohjelmistotalot(at)vero.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.1.2024