Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista (7815)

Voit ilmoittaa tiedot korkotulon lähdeveron alaisista talletusten, huoltokonttoritalletusten, maksulaitosten maksutilien ja joukkovelkakirjalainojen koroista vain sähköisesti. Paperilomaketta tietojen antamiseen ei ole.

Tietojen korjaaminen

Jos korjaat tietoja, anna uusi korvaava vuosi-ilmoitus. Anna ilmoitus vain niistä tulonsaajista, joiden alkuperäiset tiedot ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä.

Jos korjaat tietoja, ilmoita korjatut tiedot saman vuoden lomakkeella, jolla ilmoitit alkuperäiset tiedot. Lue lisää tietojen korjaamisesta.