Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Romualan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on yleensä myyjä. Romualan käännetty arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa sitä, että tiettyjen metalliromujen ja metallijätteiden arvonlisäverosta on vastuussa ostaja eikä myyjä. Silloin ostajan pitää laskea ja maksaa arvonlisävero. Metalliromun ja jätteen arvonlisävero on 24 %. Niistä pitää siis maksaa alv yleisen verokannan mukaan.

Milloin käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan?

Ostaja on vastuussa arvonlisäverosta aina, kun kaikki nämä ehdot täyttyvät:

 1. Tavara on metalliromua tai metallijätettä.
 2. Myyjä ja ostaja ovat molemmat yrityksiä ja arvonlisäverovelvollisten rekisterissä.
 3. Metalliromu tai metallijäte myydään Suomessa eli myyjä luovuttaa tavaran ostajalle Suomessa tai tavaran kuljetus ostajalle alkaa Suomesta.

Ostaja maksaa arvonlisäveron myös silloin, kun myyjä myy metalliromua vain satunnaisesti. Myyjän ei siis tarvitse olla romualan yritys.

Myyjän vastuulla on selvittää, täyttyvätkö käännetyn arvonlisäverotuksen ehdot eli onko ostaja vai myyjä vastuussa arvonlisäverosta.

Mitä laskussa pitää olla?

Vaikka ostajan pitää ilmoittaa ja maksaa myynnin arvonlisävero, metalliromun tai -jätteen myyjän pitää antaa ostajalle lasku. Laskuun merkitään arvonlisäveroton hinta ja tieto käännetystä verovelvollisuudesta. Ostaja voi laatia laskun myyjän puolesta, jos myyjä ja ostaja sopivat asiasta ja myyjä hyväksyy laskun. Myyjällä on kuitenkin aina vastuu laskusta ja siitä, että lasku on tehty oikein.

Varmista, että laskussa on seuraavat tiedot:

 • yleiset laskumerkinnät (ilman verokantaa ja arvonlisäveron määrää)
 • ostajan arvonlisäverotunniste − kotimaankaupassa se on suomalaisen ostajan Y-tunnus
 • maininta siitä, että ostajalla on velvollisuus ilmoittaa ja maksaa arvonlisävero (”käännetty verovelvollisuus”)
 • ostajan verovelvollisuuden peruste − esimerkiksi viittaus arvonlisäverolain (AVL) 8 d §:ään
 • merkintä ”Itselaskutus”, jos ostaja laatii laskun.

Ilmoita tiedot arvonlisäveroilmoituksessa

Ilmoita romualan myynnit ja ostot arvonlisäveroilmoituksella.

 • Ostaja: Ilmoita ostamasi metalliromu ja -jäte, jonka arvonlisäverosta vastaat käännetyn verovelvollisuuden perusteella. Ilmoita ostojen yhteismäärä arvonlisäveroilmoituksen kohdassa ”Rakentamispalvelun ja metalliromun ostot”. Laske veron määrä 24 %:n verokannan mukaan ja ilmoita se kohdassa ”Vero rakentamispalvelun ja metalliromun ostoista”. Jos oston arvonlisäveron saa vähentää, ilmoita se kohdassa ”Verokauden vähennettävä vero”.
 • Myyjä: Vaikka ostaja vastaisi arvonlisäverosta käännetyn verovelvollisuuden perusteella, ilmoita myymäsi metalliromun ja -jätteen yhteismäärä arvonlisäveroilmoituksen kohdassa ”Rakentamispalvelun ja metalliromun myynnit”.

Lue lisää siitä, miten ilmoitat ja maksat arvonlisäveron.

Saako käännetyn arvonlisäveron vähentää?

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus ei vaikuta ostojen arvonlisäveron vähentämiseen.

 • Ostaja: Voit vähentää arvonlisäveron, jos olet hankkinut metalliromut tai metallijätteen verollista liiketoimintaasi varten.
 • Myyjä: Jos olet tehnyt metalliromun ja -jätteen myyntiin liittyviä hankintoja, saat vähentää niiden arvonlisäveron normaaliin tapaan, vaikka myynnin verosta vastaisi ostaja eikä myyjä.
Sivu on viimeksi päivitetty 11.12.2020