Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Osittain yksityiskäytössä olevan veneen arvonlisäverotus

Yrittäjä voi käyttää omistamaansa venettä sekä yksityisesti että yritystoiminnassaan. Eri käyttötarkoitukset vaikuttavat arvonlisäverotukseen, kuten myynnin verokantaan ja arvonlisäveron vähentämiseen. Tässä ohjeessa käsitellään tällaisen veneen arvonlisäverotusta esimerkkitapauksen kautta.

Yrittäjä on hankkinut moottoriveneen, joka soveltuu pääasiassa huvi- ja urheilukäyttöön. Vene on alun perin hankittu yrittäjän yksityiseen käyttöön, mutta yrittäjä siirtää veneen osittain elinkeinotoimintaansa ja aloittaa arvonlisäverollisen risteilytoiminnan. Hän järjestää erilaisia maisemaristeilyjä sekä muita risteilyjä asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Risteilyillä ei ole opastusta, eikä tarjolla ole elintarvikkeita tai aterioita. Lisäksi yrittäjä alkaa tarjota veneellä tavarankuljetuspalveluja. Vene on edelleen osittain yrittäjän yksityisessä käytössä.

Yrittäjä teettää veneeseen muutostöitä ja hankkii isomman moottorin, jotta venettä voi käyttää monipuolisemmin yritystoiminnassa. Myös veneen käytöstä syntyy kuluja.

Yrittäjä on arvioinut eri käyttötarkoitusten osuuden niin, että maksullista henkilökuljetusta olisi 40 %, verollista tavarankuljetusta 30 % ja yksityiskäyttöä 30 %.

Mitä verokantaa risteilyjen myyntiin pitää soveltaa?

Henkilökuljetuspalvelun myyntiin sovelletaan alennettua 10 %:n verokantaa. Henkilökuljetuksina pidetään arvonlisäverotuksessa kuljetuksia, joissa henkilöitä kuljetetaan paikasta toiseen. Sillä ei ole merkitystä, mikä kuljetuksen tarkoitus on.

Maisemaristeilyjen myynti on siis henkilökuljetuspalvelua, ja yrittäjän pitää maksaa risteilyjen myynnistä arvonlisäveroa 10 %.

Miltä osin yrittäjä saa vähentää hankintojen arvonlisäverot?

Vesialusten hankintahintaan ja käyttökustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron saa vähentää ainoastaan, jos alus on hankittu myytäväksi, vuokrattavaksi taikka käytettäväksi ammattimaiseen henkilökuljetukseen tai ajo-opetukseen.

Kun yrittäjä kuljettaa asiakkaita maisemaristeilyillä, hän harjoittaa ammattimaista henkilökuljetusta. Koska moottorivenettä käytetään ammattimaisessa henkilökuljetuksessa, yrittäjä saa vähentää henkilökuljetusten osuuden moottorin hankintahinnan sekä veneen korjaus- ja käyttökulujen arvonlisäverosta. Vähennystä ei sen sijaan voida tehdä veneen muun käytön osuudesta, vaikka se olisi arvonlisäverollista toimintaa.

Koska henkilökuljetusten osuus veneen käytöstä on 40 %, yrittäjä saa vähentää 40 % veneen muutostöiden ja käyttökulujen arvonlisäverosta. Vähennystä ei voi tehdä arvonlisäverollisen tavarankuljetuksen eikä yksityiskäytön osuudesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.2.2021