Bilförmånsräknare

Med bilförmånsräknaren kan du beräkna beskattningsvärdet på en finsk person- eller paketbil som du fått av arbetsgivaren för privatbruk i Finland.

Bilförmånsräknare

Vilka uppgifter behövs för beräkningen?

Du behöver dessa uppgifter:

  • är det fråga om en förmån att använda bil eller en fri bilförmån
  • året då bilen togs i bruk enligt registerutdraget
  • bilens rekommenderade pris på inköpsdagen eller vid ingången av månaden då bilen togs i bruk
  • värdet på bilens tilläggsutrustning.

Om du har fört en körjournal kan du också beräkna bilförmånens värde utifrån det verkliga kilometerantalet för privatkörning.

Vad kan räknaren inte användas till?

Räknaren kan inte användas till att beräkna

  • värdet på bilförmånen för en helt eldriven bil
  • värdet på en lastbils- eller motorcykelförmån
  • värdet på en naturaförmån som erhållits av någon annan än arbetsgivaren
  • naturaförmånsvärdet för en bil som erhållits från utlandet, om bilen för första gången tagits i bruk före år 2008.