Pitääkö yhdistyksen tai säätiön antaa veroilmoitus?

Selvitä, täytyykö yhdistyksen tai säätiön antaa veroilmoitus. Vastaa kysymyksiin valitsemalla vaihtoehto, joka vastaa yhdistyksen tai säätiön tilannetta. Saat lopuksi vastauksen, onko veroilmoitus annettava vai ei.

Alla olevaa testiä ei tarvitse tehdä, jos olet saanut Verohallinnolta veroilmoittamista koskevan ohjekirjeen tai kehotuksen. Tällöin veroilmoitus on aina annettava.