Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Rekisteröity lähettäjä valmisteverotuksessa

Rekisteröity lähettäjä on yritys, jolla on ansiotoiminnassaan lupa lähettää valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä sen jälkeen, kun tuotteet on luovutettu vapaaseen liikkeeseen. Tämä koskee ainoastaan tuontia EU:n ulkopuolelta. Luvan myöntää Suomessa aina Verohallinto.

Rekisteröity lähettäjä voi olla esimerkiksi huolitsija, joka hoitaa tuotteiden tullauksen. Myös valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity vastaanottaja voi saada luvan toimia rekisteröitynä lähettäjänä.

Ainoastaan rekisteröidyt lähettäjät voivat lähettää EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita tuontipaikasta eteenpäin väliaikaisesti verottomina. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi alkoholi, tupakka ja nestemäiset polttoaineet.

Rekisteröityä lähettäjää ei tarvita, jos siirretään kansallisten valmisteverojen alaisia tuotteita, eli esimerkiksi virvoitusjuomia ja juomapakkauksia.

Luvan yleiset edellytykset

Verohallinto myöntää luvan hakijalle, joka on hoitanut veroasioihin liittyvät velvollisuutensa ilman laiminlyöntejä ja antanut lupaa koskevan vakuuden. Luvan on oltava voimassa yrityksen valmisteveron alaisen toiminnan aikana.

Lupaa ei myönnetä, jos hakija

  • on määrätty liiketoimintakieltoon
  • on yhteisö tai yhtymä, jonka johtohenkilö on määrätty liiketoimintakieltoon
  • on olennaisesti laiminlyönyt tai hakijan voidaan aikaisempien laiminlyöntiensä perusteella olettaa laiminlyövän velvollisuutensa kirjanpidossa tai verotuksessa
  • on konkurssissa.

Hakijan on oltava täysi-ikäinen, eikä hänen toimintakelpoisuuttaan saa olla rajoitettu.

Jos hakemus koskee alkoholituotteita, hakijan on oltava yhteydessä myös Valviraan alkoholilainsäädännön edellyttämiä lupia varten.

Miten lupa haetaan?

Lupaa voi hakea OmaVerossa. Lupakäsittely kestää yleensä useita kuukausia.

Hae lupaa OmaVerossa

Lisätietoa

Miten veroilmoitus tehdään ja vero maksetaan?

Täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen valmisteverotuksessa

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2021