Puolison työskentely yrityksessä

Jos harjoitat yritystoimintaa yhdessä puolisosi kanssa, yritystulo jaetaan verotuksessa teidän molempien verotettavaksi tuloksi.

Pääomatulo jaetaan samassa suhteessa kuin omistatte elinkeinotoiminnan nettovarallisuutta.

Ansiotulo-osuus taas jaetaan sen mukaan, kuinka suuren osuuden elinkeinotoiminnan hyväksi tehdystä työstä kumpikin teistä on tehnyt eli mikä on ollut kummankin työpanos yrityksessä.

Miten puoliso määritellään verotuksessa?