Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Mistä tuloista maksetaan ennakkoveroa?

Henkilöasiakas

Ennakkovero peritään tuloista, joista ei toimiteta ennakonpidätystä. Tällaisia ovat esimerkiksi

 • vuokratulot
 • omaisuudesta saadut luovutusvoitot
 • ulkomailta saadut tulot esimerkiksi eläkkeet
Liikkeen- ja ammatinharjoittaja
Maatalousyrittäjä
 • elinkeinotoiminnan ja maatalouden verotettava tulos
 • kaikki muut yrittäjän verovuoden tulot vähennyksineen
 • YEL-/MYEL-työtulon perusteella lasketaan sairausvakuutusmaksu ja päivärahamaksu.
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömies
 • tulo-osuus yhtymästä
 • kaikki muut yhtiömiehen verovuoden tulot vähennyksineen
Osakeyhtiö ja osuuskunta
 • 20 % verotettavasta tulosta
Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö
 • 20 % elinkeinotoiminnan verotettavasta tulosta
 • 4,78 % kiinteistöstä tai maataloudesta saadusta veronalaisesta tulosta
Muu kuin yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö
 • 20 % koko toiminnan verotettavasta tulosta

YEL- ja MYEL-tulo ennakkoveron perusteena

Jos olet liikkeen- ja ammatinharjoittaja tai maatalousyrittäjä, Verohallinto saa eläkevakuutuslaitoksilta vuosittain tiedon yrittäjän arvioidusta työtulosta, joka on yrittäjäeläkevakuutuksen (YEL-työtulo) tai maatalousyrittäjän eläkevakuutuksen (MYEL-työtulo) vakuutusmaksujen ja tulevan eläkkeen perusteena.

Yrittäjien (YEL) ja maatalousyrittäjien (MYEL) eläkelakien mukaan vakuutettujen henkilöiden sairausvakuutusmaksun laskennassa YEL-/MYEL-työtulo korvaa yritystoiminnasta saadut ansiotulot. Sairausvakuutusmaksu lasketaan työtulon ja muiden ansiotulojen perusteella, joita ei ole korvattu työtulolla.

Yrittäjiltä peritään myös sairausvakuutuksen päivärahamaksu. Päivärahamaksu lasketaan palkkatulon ja YEL-/MYEL-työtulon perusteella. YEL:n mukaan vakuutetulta yrittäjältä peritään korotettua päivärahamaksua YEL-työtulosta. MYEL-työtulosta ei peritä korotettua päivärahamaksua.

Lisätietoa sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta ja päivärahamaksusta

Sivu on viimeksi päivitetty 3.1.2023