Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Vindkraftsboomen hämtar extra inkomster för skogsägare – så här deklareras olika inkomster i beskattningen

Skatteförvaltningens meddelande, 8.2.2024

Skogsägare ska deklarera inkomsterna av uthyrning av områden till vindkraftverk i en skattedeklaration för jordbruk. Inkomsterna av virkesförsäljning och kostnaderna för skogsbruk ska deklareras i en skattedeklaration för skogsbruk som det just nu är aktuellt att fylla i för hundratusentals personer.

Finska skogsägare kan utöver inkomst av virkesförsäljning allt oftare också ha hyresinkomst att deklarera. Vindkraftverksbolagen betalar hyra till skogsägaren för den mark som ett kraftverk byggts på.

Ersättning kan också fås om vindkraftverket ligger nära den egna skogen eftersom vindkraftverken betalar ut influensområdesersättningar för områden nära ett kraftverk. Influensområdesersättningar kan fås exempelvis för ett område inom en radie på 500 meter från vindkraftverket.

Deklarera inkomsterna av markuthyrning i en skattedeklaration för jordbruk

Skogsägaren ska deklarera hyresinkomsterna av mark i en skattedeklaration för jordbruk.

Skattedeklarationen för jordbruk kan lämnas i MinSkatt. Anvisningar till skattedeklarationen finns på vero.fi. Den utsatta dagen för skattedeklarationen för jordbruk är den 2 april 2024.

– Allt fler skogsägare ska alltså utöver skattedeklarationen för skogsbruk också fylla i en skattedeklaration för jordbruk, säger överinspektör Kari Pilhjerta från Skatteförvaltningen.

I regeringsprogrammet har det som ett mål antecknats att beskattningen av hyresinkomsterna av åker och skog ska harmoniseras med beskattningen av övriga hyresinkomster. Om lagändringen förverkligas kan jord- och skogsbruksidkare i framtiden deklarera sina hyresinkomster på den förhandsifyllda skattedeklarationen. Detta gäller dock inte hyresinkomsterna för 2023.

Överlåtelsevinster anges i den förhandsifyllda skattedeklarationen

Skogsägare kan dessutom få ersättningar för områden med sådana kraftledningar som förenar vindkraftverken till stamnätet för elöverföring.

Ersättningen för kraftledningar är ur beskattningens synvinkel sådan överlåtelsevinst av permanent nyttjanderätt till området som ska anges för beskattningen i den personliga förhandsifyllda skattedeklarationen.

Den förhandsifyllda skattedeklarationen kommer till MinSkatt i februari–mars. Den utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen är antingen 2.4, 7.5, 14.5 eller 21.5 beroende på kund. Den egna utsatta dagen för skattedeklarationen står i den förhandsifyllda skattedeklarationen och i MinSkatt.

Inkomster av virkesförsäljning ska anges i en skattedeklaration för skogsbruk

Inkomsterna från försäljning av virke och kostnaderna för skogsbruk ska deklareras till Skatteförvaltningen i skattedeklarationen för skogsbruk.

Tiden är nu inne för skogsskattedeklarationen för 2023: för dem som endast bedriver skogsbruk är den utsatta dagen för skattedeklarationen den 29 februari 2024. Om en skogsägare utöver skogsbruk också bedriver jordbruk eller näringsverksamhet, är den utsatta dagen för skogsskattedeklarationen den 2 april 2024.

I Finland finns cirka 400 000 skogsägare som kan lämna en skattedeklaration för skogsbruk. Skogsägaren kan vara en privatperson, ett dödsbo eller en beskattningssammanslutning.

Om skogsägaren är momsskyldig ska också momsen deklareras och betalas senast den 29 februari 2024.

Uppskattning: ökningen av virkesförsäljningsinkomsterna svängde 2023

Skatteförvaltningen räknar med att inkomsterna av virkesförsäljningen inte längre har ökat på samma sätt under 2023 som under de föregående åren.

– Även om virkespriset låg på hög nivå 2023 avverkades inte lika mycket virke ur skogarna som under de föregående åren, säger Pilhjerta.

År 2022 fick finska skogsägare för första gången mer än 2 miljarder euro i inkomst av virkesförsäljning. På grund av inflationen blev realvärdet av inkomsterna av virkesförsäljningen år 2022 mindre än 2021. Ur statistikartikeln på vero.fi framgår hur inkomsterna av skogsbruk fördelas för privatpersoner bland annat per region och åldersgrupp för året 2022.

Mer information till kunder:

Vindkraftverk och beskattning av skogsägare

Skattedeklaration för skogsbruk (blankett 2C)

Skattedeklaration för jordbruk (blankett 2)

Den förhandsifyllda skattedeklarationen

Sidan har senast uppdaterats 8.2.2024