Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ulkomainen vuokratyönantaja Suomessa

Jos ulkomainen vuokratyönantaja vuokraa palveluksessaan olevan työntekijän Suomessa olevalle yritykselle, ulkomaisella yrityksellä on Suomessa työnantajavelvoitteita. Työnantajavelvoitteet ovat hieman erilaiset, jos kyse on ulkomaisesta yrityksestä, jolle muodostuu Suomeen tuloverotuksessa tarkoitettu kiinteä toimipaikka.

Mitä työvoiman vuokrauksella tarkoitetaan?

Työvoiman vuokrauksella tarkoitetaan järjestelyä, jossa työvoimaa vuokralle antava yritys luovuttaa työntekijän toisen yrityksen käyttöön. Vuokralle ottava yritys toimii vuokratyön teettäjänä.

Työntekijällä on siis työsuhde ulkomaisen, työvoimaa vuokralle antavan yrityksen kanssa. Tämä yritys myös maksaa työntekijän palkan. Työ tehdään kuitenkin suomalaisen työn teettäjän johdon ja valvonnan alla yleensä tämän tiloissa ja työvälineillä.

Huomioitavaa: aliurakoinnissa oikeus työn johtoon ja valvontaan kuuluu ulkomaiselle aliurakointiyritykselle. Se myös yleensä järjestää työntekijälle työvälineet ja materiaalit.

Työntekijän on rekisteröidyttävä kuukauden kuluessa Digi- ja väestötietovirastossa tai verotoimistossa

Vuokratyöntekijän on maksettava Suomessa veroa palkkatulostaan ensimmäisestä työskentelypäivästä alkaen, jos hän tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta, tai jostakin seuraavista maista:

Albania, Bermuda, Caymansaaret, Espanja, Georgia, Guernsey, Islanti, Jersey, Kazakstan, Kypros, Latvia, Liettua, Mansaari, Moldova, Norja, Puola, Ruotsi, Saksa, Tadžikistan, Tanska, Turkki, Turkmenistan, Valko-Venäjä tai Viro.

Näistä maista tulevan vuokratyöntekijän on rekisteröidyttävä kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta Digi- ja väestötietovirastossa tai verotoimistossa saadakseen suomalaisen henkilötunnuksen. Työntekijän on otettava yhteyttä verotoimistoon, jotta hän saa verokortin tai tilisiirtolomakkeet ennakkoverojen maksamista varten

Vuokratyönantajan hakeutuminen ennakkoperintärekisteriin on myös työn teettäjän etu

Työvoimaa vuokralle antavan yrityksen on suositeltavaa hakeutua ennakkoperintärekisteriin. Yrityksen kannattaa rekisteröityä ennen kuin työn teettäjä maksaa sille ensimmäisen maksun. Kun työvoimaa vuokralle antava yritys on ennakkoperintärekisterissä Suomessa, työn teettäjän ei tarvitse periä lähdeveroa (13 %) korvauksesta, jonka se maksaa vuokraamastaan työvoimasta.

Lisätietoa ennakkoperintärekisteristä on sivulla Yritystoiminnan aloittaminen Suomessa – ulkomainen yritys.

Vuokratyönantajan on ilmoittauduttava työnantajarekisteriin

Työvoimaa vuokralle antavan yrityksen on ilmoittauduttava Suomessa työnantajarekisteriin ennen ensimmäistä palkanmaksua, jos yrityksellä on Suomessa kiinteä toimipaikka. Vuokratyönantaja voi myös vapaaehtoisesti hakeutua Suomessa työnantajarekisteriin, vaikka sillä ei olisikaan Suomessa kiinteää toimipaikkaa. Kun työvoimaa vuokraava yritys on Suomen työnantajarekisterissä, Suomessa työskentelevien työntekijöiden ei tarvitse itse huolehtia verojensa maksamisesta ennakkoveroina.

Kun yritys on merkitty työnantajarekisteriin, yrityksen on perittävä työntekijöiden palkasta ennakonpidätykset ja maksettava ne Verohallintoon. Ennakonpidätys tai lähdevero pidätetään kunkin työntekijän verokortin mukaan. Jos ulkomainen työntekijä oleskelee Suomessa enintään kuusi kuukautta, hän saa verotoimistosta lähdeverokortin. Jos oleskelu kestää yli kuusi kuukautta, työntekijä saa verokortin, joka on laskettu progressiivisen verotuksen mukaan.

Vuokratyönantajan on annettava aloittamisilmoitus tulorekisteriin

Työvoimaa vuokralle antavan yrityksen on annettava ilmoitus Suomessa työskentelevistä työntekijöistään viimeistään 5 kalenteripäivän kuluttua ensimmäisestä palkanmaksusta. Ilmoitus annetaan jokaisesta työntekijästä erikseen. Ilmoitus annetaan tulorekisteriin. Ilmoitus on annettava niistä vuokratyöntekijöistä, jotka tulevat maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta, tai seuraavista maista:

Albania, Bermuda, Caymansaaret, Espanja, Georgia, Guernsey, Islanti, Jersey, Kazakstan, Kypros, Latvia, Liettua, Mansaari, Moldova, Norja, Puola, Ruotsi, Saksa, Tadzikistan, Tanska, Turkmenistan, Turkki, Valko-Venäjä tai Viro.

Aloittamisilmoitus on annettava, vaikka ulkomainen vuokratyönantaja olisi rekisteröitynyt Suomessa työnantajarekisteriin.

Vuokratyönantajan on huolehdittava työntekijöiden sosiaaliturvasta

Jos ulkomaalainen työntekijä on vakuutettu Suomessa, häneltä peritään työeläke-, työttömyys- ja sairausvakuutusmaksua. Sairausvakuutusmaksu peritään kuitenkin vain silloin, jos hänelle maksettava palkka on vähintään 800,02 euroa kuukaudessa 1.1. – 31.12.2024. Jos työntekijällä kuitenkin on kotivaltiostaan voimassaoleva A1/E101-todistus tai muu lähetetyn työntekijän todistus, hän ei ole Suomessa vakuutettu vaan kuuluu kotivaltionsa vakuutusturvaan.

Jos työntekijä on Suomessa vakuutettu, työnantajan on huolehdittava vakuutusten ottamisesta ja maksettava työnantajan osuus työeläke-, työttömyys- ja tapaturmavakuutusten maksuista. Ulkomaisella vuokratyönantajalla saattaa lisäksi olla velvollisuus maksaa palkan perusteella työnantajan sairausvakuutusmaksua.

Työeläkevakuutuksista saa tietoa Eläketurvakeskukselta ja työeläkelaitoksilta. Tapaturma- ja työttömyysvakuutuksesta saa tietoa tapaturmavakuutusyhtiöiltä.

Vuokratyönantajan pitää ilmoittaa palkat ja työnantajasuoritukset

1.1.2019 tai sen jälkeen maksetuista palkoista ja tehdyistä ennakonpidätyksistä täytyy antaa palkkatietoilmoitus tulorekisteriin. Ilmoita tiedot viimeistään 5 päivän kuluessa palkanmaksusta. Palkkatietoilmoitus pitää antaa riippumatta siitä, onko työnantaja työnantajarekisterissä.

Ilmoita kuukauden aikana maksetut työnantajan sairausvakuutusmaksut tulorekisteriin työnantajan erillisilmoituksella. Anna työnantajan erillisilmoitus viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä.

Lisätietoa

Mitä seurauksia velvollisuuksien laiminlyönnistä voi olla?

Verohallinto voi määrätä laiminlyöntimaksun vuokratyönantajalle tai tämän edustajalle, jos ilmoitusta vuokratyöntekijästä ei anneta tai se annetaan myöhässä.

Jos annat palkkatietoilmoituksen tai työnantajan erillisilmoituksen myöhässä, Verohallinto määrää myöhästymismaksua. Jos et anna ilmoituksia lainkaan, joudumme arvioimaan verokauden veron määrän. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä voi olla seurauksena veronkorotus. Voimme myös poistaa yrityksen ennakkoperintärekisteristä laiminlyöntien vuoksi.

Lisätietoja ulkomaisen yrityksen työnantajavelvollisuuksista

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024