Verohallinnon tulosohjausasiakirjat

Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista.

Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös ja varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus sekä ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

  • Ministeriön ja Verohallinnon välinen tulostavoiteasiakirja
    Tulostavoiteasiakirja on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa. 
    20202019201820172016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 20082007
  • Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot Verohallinto antaa vuosittain seuraavaa vuotta koskevan talousarvioehdotuksen huhtikuussa. Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää Eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Vuosittain eduskunta antaa 24 lisätalousarviota, Verohallinto antaa niistä omat ehdotuksensa. Talousarvio ja lisätalousarviot löytyvät valtiovarainministeriön sivulta.

Seurantatiedot

Verohallinnon strategia

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset VTV:n sivuilla.

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin Netrassa.